• Franchise Connect | we know how

Uitvoerige gesprekken gehad met Franchise Connect die geleid hebben tot de ondertekening van de 1e partnerovereenkomst bij Duisenburgh Vermogensregie BV. De gestructureerde en deskundige aanpak heeft geresulteerd in een uitgebreid handboek en partnerovereenkomst, waarin beide partijen(opdrachtgever en franchisenemer) zich volledig kunnen vinden. Alle lof voor de grondige en zorgvuldige aanpak die mij in staat gesteld heeft mijn eigen onderneming te starten.

Paul Rijnsburger, Rijnsburger Vermogensregie