• Franchise Connect | we know how

Franchise Connect schreef de voorwaarden voor de destijds op te richten franchiseformule van Jiksu. Het concept dat ik had bedacht heeft zijn vruchten afgeworpen en de expertise van Franchise Connect is daarbij goed van pas gekomen. Er werd goed gekeken naar wat juridisch wel en niet mogelijk was en de juiste kaders werden geschetst voor een goede start. Franchise Connect, dank hiervoor!

Hafid Essakkati, Jiksu