• Franchise Connect | we know how

Voor Franchise Connect is franchise geen doel op zich maar “slechts” een middel om als bedrijf te groeien. Zij zijn dus niet alleen gespecialiseerd in franchiseconcepten, maar ook in andere commerciële samenwerkingsmodellen tussen ondernemers. Dit soort vraagstukken pakt Franchise Connect structureel, gefaseerd en met oog voor detail op. Hierdoor wordt de kans op overhaaste of ondoordachte beslissingen verkleind. Ze houden hierbij rekening met de ondernemer, de onderneming, de bedrijfscultuur en de specifieke branche waarin de onderneming actief is. Ik heb een aantal prettige sessies gehad met Franchise Connect waarbij ik inzicht heb gekregen op welke manier mijn bedrijf het beste kan groeien.

Marjolein Bongers, House of Social Media