• Franchise Connect | we know how

Wij hebben bij Franchise Connect een haalbaarheidsonderzoek laten verrichten voor een franchiseformule in de zorgsector. Dit proces is in een informele sfeer verlopen waarbij wij op professionele en kritische wijze aan de tand werden gevoeld. Enerzijds om te toetsen of wij als partners voldoende competent zijn voor een franchiseformule en anderzijds of onze competenties elkaar goed aanvullen. Daarnaast is het gehele concept tegen het licht gehouden en is opnieuw kritisch gekeken waar we nog dienen bij te sleutelen om het concept levensvatbaar te maken voor de stap naar een franchiseformule. Hierbij vervult Franchise Connect een sturende, sparrende en adviserende rol. Uiteindelijk zijn wij hierdoor tot een goed gefundeerde beslissing gekomen om de definitieve stap te zetten richting franchise. Deze stap zetten wij opnieuw bij Franchise Connect door het ontwikkelen van het franchisehandboek en de franchiseovereenkomst.

Marcel Clement, delights