• Franchise Connect | we know how

Posts Tagged :

Formulemanagement

franchise in coronatijd

Top 10 franchise branches die het goed doen in coronatijd

1024 681 Franchise Connect

Top 10 franchise branches die het goed doen in coronatijd Van het ene op het andere moment verkeert Nederland (en de rest van de wereld) in crisistijd. De uitzend-, horeca- en retailbranche worden het hardst getroffen. Alle hens aan dek, ook voor franchiseorganisaties. Strategieën worden aangepast, doelstellingen bijgesteld en operationele veranderingen binnen de kortste tijd…

read more
Terug naar de tekentafel

(Terug) naar de tekentafel

961 1024 Franchise Connect

(Terug) naar de tekentafel tijdens de coronacrisis Ondernemen in de coronacrisis is een buitengewoon ongewone situatie op een voor iedereen onbekend terrein.  We voelen als ondernemer allemaal de impact van COVID-19. Ondernemen binnen een samenwerkingsverband zoals een franchiseformule, maakt het nog complexer en brengt extra uitdagingen met zich mee. Alle maatregelen die worden genomen als…

read more
Support coronacrisis

Franchiseadvies tijdens de coronacrisis

1024 748 Franchise Connect

Zoveel ondernemers, zoveel verhalen Een ding is ons nog maar eens duidelijk geworden tijdens de coronacrisis: zoveel ondernemers, zoveel verhalen. Elk bedrijf is uniek. Elke (sub)branche kent zijn eigen uitdagingen. Dit geldt ook voor onze klanten. Ik tel met gemak 50 verschillende branches waarin onze klanten actief zijn. Onze klanten acteren niet alleen als franchiseformule, maar…

read more
Clichés in franchise

Veelgebruikte clichés in franchise!

1024 683 Franchise Connect

Veelgebruikte clichés in franchise! Een cliché is een veelgebruikte uitdrukking die doordat hij zo vaak wordt gebruikt, zijn kracht verliest. In ons taalgebruik kunnen we er wat van. “Dat had je nou niet hoeven doen”, als je een cadeautje krijgt bijvoorbeeld. Of deze: “kon je het een beetje vinden?”, voor iemand die voor het eerst…

read more
Tekortkomingen formulemanager

Top 10 tekortkomingen van een slechte franchise- of formulemanager

960 640 Franchise Connect

Top 10 tekortkomingen van een slechte franchise- of formulemanager. We kennen allemaal voorbeelden van slechte franchise-/ formulemanagers. Een gevaar voor elke formule! Maar wat doen zij eigenlijk fout? Franchise Connect vat de top 10 tekortkomingen van een slechte franchise- of formulemanger voor u samen. Door die kennis te vergaren kunt u vooraf wellicht voorkomen dat…

read more
goede franchisenemer

Niet elke ondernemer is een goede franchisenemer!

1024 683 Franchise Connect

Niet elke ondernemer is een goede franchisenemer! Franchise Connect werd door het Eindhovens Dagblad benaderd om hun visie te geven op de markt voor franchiseformules en hun franchisenemers. Op donderdag 10 december 2015 verscheen dit artikel met de kop “Niet elke ondernemer is een goede franchisenemer” in het economisch katern van het Eindhovens Dagblad. In…

read more
medezeggenschap binnen franchise

Medezeggenschap binnen franchise is noodzakelijk!

1024 576 Franchise Connect

Medezeggenschap binnen franchise is noodzakelijk! Een zichzelf respecterende franchisegever vindt het belangrijk dat zijn franchisenemers ‘gehoord’ worden en mee kunnen praten over het te voeren (franchise)beleid. Om dit in goede banen te leiden, wordt een overlegstructuur ingericht met een franchiseraad of franchisecommissies. Het op een gestructureerde wijze met –een afvaardiging van- de franchisenemers meedenken en…

read more