• Franchise Connect | we know how

Samenwerking in de zorg

Onze klant: Revalide

Samenwerking in de zorg tussen een centrale organisatie en lokale ondernemers heeft in de zorg veel potentie. Rijksoverheid, zorgverzekeraars, gemeenten en zorgvragers zijn allemaal op zoek naar meer toegankelijkheid, betaalbaarheid, kwaliteit, transparantie, samenhang en lokale inrichting van zorgverlening. Slimme franchise-georiënteerde concepten die op deze vraag inspelen kunnen een belangrijke rol spelen in de zorg.

Franchisegevers hebben de mogelijkheid om zorgvernieuwing via een formuleaanpak snel uit te rollen, terwijl franchisenemers van een bewezen concept gebruik kunnen maken.

Onze klant Revalide is een WTZi-erkende organisatie voor medisch-specialistische revalidatiezorg. Revalide bestaat sinds 2014 en werkt in kleine revalidatiecentra in woonwijken. Dat maakt de revalidatiezorg voor patiënten laagdrempelig, informeel en dichtbij.

Revalide werkt met een interdisciplinaire aanpak, omdat klachten vaak meerdere oorzaken hebben. Verschillende professionals zoals fysiotherapeuten, ergotherapeuten, psychologen, maatschappelijk werkers en diëtisten werken onder begeleiding van een revalidatiearts samen aan een behandelplan. Dit doen ze gelijktijdig en onder één dak. Die geïntegreerde aanpak in combinatie met een behandelplan op maat, maakt dat de behandeltrajecten van Revalide effectief en efficiënt zijn.

 

SAMENWERKING IN DE ZORG: ELEMENTEN VAN FRANCHISING

Revalide is in de loop der jaren op zoek gegaan naar een samenwerkingsvorm die past bij de branche en tevens elementen van franchising bevat. Het resultaat hiervan is Revalide geworden, de in 2014 opgerichte stichting zonder winstoogmerk. De stichting is de spil en centrale organisatie in het samenwerkingsverband en is faciliterend en controlerend voor de aangesloten revalidatiecentra. De lokale revalidatiecentra zijn zelfstandige bedrijven, maar werken allen onder de naam Revalide en met uniforme werkprocessen en zorgsystemen. De geldstromen en de financiële afspraken met zorgverzekeraars lopen centraal via de Stichting. De Stichting kent een Raad van Bestuur en Raad van Toezicht.

 

PROFESSIONALISERING VAN HET SAMENWERKINGSVERBAND

De samenwerking in de zorg tussen de stichting en de lokale revalidatiecentra is door Franchise Connect getoetst en samen met Revalide verbeterd. De afspraken tussen alle partijen zijn geformaliseerd in een samenwerkingsovereenkomst en een formulehandboek. Het bestaande kwaliteitssysteem van Revalide en de Governance Code Zorg waren belangrijke randvoorwaarden voor het creëren van een optimale samenwerking.

 

Samenwerking in de zorg

ONS WERK

Scan van het bestaande samenwerkingsverband | Herpositionering van het samenwerkingsverband | Opstellen samenwerkingsovereenkomst en formulehandboek | Sparring partner Raad van Bestuur

Van uw revalidatiecentrum een franchiseformule maken?

Kom bij ons op de koffie.