• Franchise Connect | we know how

Franchise in kwaliteitsmanagement

Onze klant: Kleemans

Kleemans – organisatieadvies

Kleemans is een middelgroot, maatschappelijk betrokken organisatieadviesbureau en opereert in Nederland en België. Kleemans heeft expertise op het gebied van integrale bedrijfsvoering, kwaliteitsmanagement en certificeringsbegeleiding. Daarmee helpt Kleemans de ondernemer met Bewust Beter Ondernemen en het oplossen van organisatievraagstukken.

Groeistrategie van Kleemans

Kleemans werkt veel met freelancers die kwaliteitsmanagement doen. Franchise Connect onderzocht in samenwerking met Kleemans de juiste groeistrategie en het goede samenwerkingsmodel met deze freelancers. Hierbij werd gekeken naar alle varianten in commerciële samenwerkingsvormen met ondernemers. Het gekozen model werd vervolgens in een businessplan gedetailleerd uitgewerkt.

Meer weten over Kleemans? Bekijk onderstaande bedrijfsfilm.

Ons werk

Haalbaarheidsanalyse c.q. formuleplan voor de juiste groeistrategie van het bedrijf.

Van uw bedrijf een franchiseformule maken?

Kom bij ons op de koffie.