• Franchise Connect | we know how

Mvo en franchise

Onze klant: Mijn Onderneming Duurzaam

Mijn Onderneming Duurzaam – MVO en franchise

MVO en franchise kan heel goed samengaan! In de basis is een commercieel samenwerkingsverband met ondernemers een prima model om landelijke of internationale groei te realiseren! Dit samenwerkingsverband kan gebaseerd zijn op franchise, maar ook op andere modellen.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), duurzaam ondernemen of maatschappelijk ondernemen is een vorm van ondernemen gericht op economische prestaties (profit), met respect voor de sociale kant (people), binnen de ecologische randvoorwaarden (planet): de triple-P-benadering.

De stap naar duurzaam ondernemen voor bedrijven start bij Mijn Onderneming Duurzaam. Na een duurzaamheidsscan van het bedrijf kan Mijn Onderneming Duurzaam via een platform verschillende gespecialiseerde marktpartijen bij elkaar brengen om duurzaamheidstrajecten op diverse deelterreinen te realiseren. Hierdoor kunnen bedrijven niet alleen duurzamer opereren maar hebben ze ook minder bedrijfskosten. Het platform wordt gevormd door een breed palet van experts in onder andere procesoptimalisering, mobiliteit, verlichting, isolatie en zonnepanelen. Met deze gezamenlijke inbreng kan Mijn Onderneming Duurzaam een volledig passend plan bieden aan organisaties en bedrijven.

MVO en franchise

Mijn Onderneming Duurzaam werkt samen met Sustainable Business Partners die in verschillende partnermodellen met Mijn Onderneming Duurzaam kunnen samenwerken.

Een adviseur adviseert bedrijven op het gebied van duurzaamheidstrajecten. Een franchisenemer is in de visie van Mijn Ondernemen Duurzaam een bedrijf dat met meerdere adviseurs de lokale markt bedient. De franchisenemer managet de aan hem verbonden adviseurs bij voorkeur vanuit een vestiging. Een franchisenemer kan starten met een adviseur (de eigenaar zelf), maar zal de ambitie moeten hebben om een team van adviseurs aan te sturen.  De franchisenemer sluit een franchiseovereenkomst met Mijn Onderneming Duurzaam.

Franchise Connect en duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen is voor Franchise Connect geen vreemde eend in de bijt. Franchise Connect hielp niet alleen Mijn Onderneming Duurzaam bij het doorontwikkelen van het franchiseoncept, maar is bij meer groeitrajecten van maatschappelijk betrokken ondernemingen betrokken.

Meer weten over Mijn Onderneming Duurzaam? Bekijk dan de volgende video:

Ons werk

Inrichting selectieproces voor de franchiseformule | Advies en sparringpartner franchisedirectie | Ontwikkeling precontractuele informatiepakket | Ontwikkeling van franchiseovereenkomst en franchisehandboek | Werving en selectie franchisenemers | Advies bij uitrol naar het buitenland.

Uw duurzaamheidsconcept als franchiseformule?

Onderzoek het met Franchise Connect!