• Franchise Connect | we know how

Franchise in vrijetijdsbranche

Onze klant: KNBLO

KNBLO – Franchise in vrijetijdsbranche

De Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO), franchise in vrijetijdsbranche, is al meer dan 100 jaar de grootste wandelsportorganisatie van Nederland. Als wandelaar valt er veel te beleven in Nederland. De organisatie is zowel plaatselijk, regionaal, landelijk als internationaal actief in de wandelsport. Hierbij staan wandelevenementen (zoals wandeltochten en Avond4daagsen) centraal.

Inmiddels is er een fusie ontstaan tussen de KNBLO en de Nederlandse Wandelsport Bond. Deze organisatie is momenteeel actief onder de naam Koninklijke Wandel Bond Nederland.

Ons werk

Haalbaarheidsanalyse groeistrategie door franchising.

Uw organisatie in de vrijetijdsbranche als franchiseformule?

Kom bij ons op de koffie.