• Franchise Connect | we know how

Franchise in pakketdiensten

Onze klant: DHL Parcel Nederland

Franchise in pakketdiensten – DHL Parcel Nederland

DHL en franchise? Kan dit een werkende combinatie zijn?

DHL is aanwezig in meer dan 220 landen met een personeelsbestand van meer dan 350.000 medewerkers. DHL biedt oplossingen voor logistieke behoeften. DHL maakt deel uit van ’s werelds meest vooraanstaande post- en logistieke groep Deutsche Post DHL Group en bevat de divisies DHL Express, DHL Parcel, DHL eCommerce, DHL Global Forwarding, DHL Freight en DHL Supply Chain.

De logistieke keten van DHL Parcel in Nederland is gebaseerd op een model waarbij lokale ondernemers een rol spelen als houders van lokale distributiecentra. Het commerciële samenwerkingsverband c.q. het distributiemodel kan worden gekenschetst als een depothoudersmodel. DHL Parcel zal telkens kritisch moeten kijken naar het bestaande model, waarbij soms ook kan worden gekeken naar alternatieve distributiemodellen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het business format franchising of een mengvorm van verschillende distributiemodellen.

De complexiteit van een strategische verandering van een distributiemodel wordt bepaald door de transitie van “oud” naar “nieuw” en de directe consequenties voor 2 ondernemingen: die van de centrale organisatie (DHL Parcel) én die van de lokale ondernemer (depothouder). Daarnaast moeten er ook dwarsverbanden worden gelegd tussen veel verschillende vakgebieden: o.a. recht, fiscaliteit, marketing & communicatie, organisatiekunde, werving & selectie en procesmanagement. Aanpassingen in het distributiemodel in één vakgebied kan direct consequenties hebben in een ander vakgebied. Het toetsen van de haalbaarheid van een alternatief distributiemodel vergt dus niet alleen een generalistische aanpak, maar ook een gedetailleerde aanpak (door vakspecialisten) waarbij rekening wordt gehouden met de uitwerking op verschillende vakgebieden!

Voor DHL Parcel verkende Franchise Connect de mogelijkheden van de combinatie “DHL en franchise” en was als projectmanager, voorlichter en spreker betrokken bij de structurering van dit denkproces.

Meer weten over DHL? Bekijk dan de volgende video:

Ons werk

Onderzoek DHL en franchise | Projectmanagement: begeleiding van het interne projectteam van DHL | Opzetten structuur voor strategische heroverweging van het bestaande distributiemodel in het B2C-kanaal van DHL Parcel | Voorlichting geven en spreker op bijeenkomst met depothouders van DHL.

Nieuwe mogelijkheden verkennen voor uw huidige distributiemodel?

Kom bij ons op de koffie.