• Franchise Connect | we know how

Franchise in financieringsadvies

Onze klant: Farmers Funding

Farmers Funding – Franchise in financieringsadvies

Een franchise in financieringsadvies is een prima model om landelijk te groeien.

Farmers Funding adviseert de agrarische sector en meer in het speciaal agrarische bedrijven op het gebied van investeringen en financieringen. Voor investeringsbeslissingen en het organiseren van de best passende financiering is een agrarisch bedrijf dus aan het goede adres bij Farmers Funding! Verder begeleidt Farmers Funding bij bedrijfsovernames en het verder ontwikkelen van agrarische bedrijven. Denk hierbij aan het maken van een bedrijfsplan of herstructurering en/of (re)organisatie van het bedrijf.

De ervaren adviseurs van Farmers Funding zijn onafhankelijk van bank of andere financierders. Zij hebben ruime ervaring in het werken voor diverse typen agrarische bedrijven. De achtergrond ligt in de akkerbouw, loonwerk, melkvee, vollegrondsgroenten en de fruitteelt.De adviseurs van Farmers Funding worden om advies gevraagd bij investeringen het organiseren van (samenwerking)structuren, bedrijfsovername en het realiseren van de financiering.

Partnerformule in financieringsadvies

Er bestaan veel verschillende commerciële samenwerkingsvormen tussen ondernemingen: franchiseformules, licentieformules, agenturen, coöperaties, serviceproviders, inkoopcombinaties etc. De partnerformule van Farmers Funding is gebaseerd op het businessmodel franchising. Samen met Franchise Connect werd de uiteindelijke commerciële samenwerkingsvorm onderbouwd en de formule formeel ontwikkeld.

Meer weten over Farmers Funding? Bekijk dan de volgende video:

Ons werk

Sparring partner directie | Ontwikkelen van franchiseovereenkomst en franchisehandboek.

Van uw bedrijf in de financiële dienstverlening een franchiseformule maken?

Kom bij ons op de koffie.