• Franchise Connect | we know how

Franchise in de sociale sector

Onze klant: Delights

delights – Franchise in de sociale sector

Franchise in de sociale sector als groeimodel voor bedrijven die in deze sector actief zijn, biedt mogelijkheden.

delights biedt specialistische hulp bij relatieproblemen en begeleidt vrouwen, mannen en kinderen bij het verwerken van een echtscheiding. Bij de begeleiding wordt uitgegaan van het principe dat de meeste mensen op eigen kracht in staat zijn, hun problemen te verlichten (delights), op te lossen en zichzelf te helen.

In 2009 startte Delights met de praktijk. Al snel is Delights zich gaan specialiseren op het gebied van relatie en gezin. Hier ligt de passie van de eigenaren, mede gebaseerd op eigen ervaringen. Door verdere verdieping qua kennis en kunde is een bloeiende praktijk ontstaan.

delights biedt specialistische hulp bij relatieproblemen en begeleidt vrouwen, mannen en kinderen bij het verwerken van een echtscheiding. De relatietherapeuten bij delights zijn EFT-gecertificeerd en zijn met name gericht op:

 • Oplossen van relatieproblemen.
 • Verwerken van pijn en verdriet, om leren gaan met machteloosheid en woede.
 • Om leren gaan met herhaaldelijke problemen.
 • Relatie redden met vreemdgaan of buitenechtelijke relaties.
 • Om leren gaan met problemen binnen samengestelde gezinnen of stiefgezinnen.

Franchise in de sociale sector als groeimodel

deligths constateert dat veel collega-relatietherapeuten behoefte hebben aan:

 • Sparring en kennisdeling met vakgenoten.
 • Het kunnen aanbieden van meer specialisatie in verschillende niches van relatietherapie.
 • Samenwerking met collega-relatietherapeuten.
 • Een betere merkbekendheid als relatietherapeut.
 • Méér efficiency in het bedrijf.
 • Meer omzet.

Franchise Connect heeft ervaring met franchise in de sociale sector. Samen met delights werken we aan een groeimodel via franchising.

Ons werk

Haalbaarheidsanalyse groeistrategie door franchising | Precontractuele informatie franchise | Formele ontwikkeling formule | Maken franchiseovereenkomst en franchisehandboek | Bepalen wervingsstrategie | Inrichten selectieproces franchisenemers | Werving en selectie van franchisenemers

Delights over ons:

Wij hebben bij Franchise Connect een haalbaarheidsonderzoek laten verrichten voor een franchiseformule in de zorgsector. Dit proces is in een informele sfeer verlopen waarbij wij op professionele en kritische wijze aan de tand werden gevoeld. Enerzijds om te toetsen of wij als partners voldoende competent zijn voor een franchiseformule en anderzijds of onze competenties elkaar goed aanvullen. Daarnaast is het gehele concept tegen het licht gehouden en is opnieuw kritisch gekeken waar we nog dienen bij te sleutelen om het concept levensvatbaar te maken voor de stap naar een franchiseformule.

Hierbij vervult Franchise Connect een sturende, sparrende en adviserende rol. Uiteindelijk zijn wij hierdoor tot een goed gefundeerde beslissing gekomen om de definitieve stap te zetten richting franchise. Deze stap zetten wij opnieuw bij Franchise Connect door het ontwikkelen van het franchisehandboek en de franchiseovereenkomst.

– Marcel Clement, delights

Landelijk groeien met uw bedrijf in de sociale sector?

Denk eens aan franchising!