• Franchise Connect | we know how

Franchise in bewindvoering

Onze klant: BilancioBudget

BilancioBudget – Franchise in bewindvoering

BilancioBudget, franchise in bewindvoering, zet zich in voor mensen die hulp of advies nodig hebben bij (dreigende) financiële problemen. Steeds meer mensen in Nederland hebben problemen met hun persoonlijke financiën. Niet iedereen kan de verantwoordelijkheid aan van het zelfstandig beslissen over financiële zaken.

BilancioBudget betekent letterlijk “Balans in het budget” en is een begrip op het gebied van bewindvoering en budgetbeheer. Beschermingsbewind is voor mensen die door hun fysieke of mentale gesteldheid hun financiële zaken niet zelf kunnen regelen. Bij budgetbeheer kiest iemand op vrijwillige basis om de persoonlijke financiën te laten verzorgen door een deskundige en vertrouwde budgetbeheerder.

BilancioBudget is een franchiseformule in bewindvoering die ondernemers (bewindvoerders en budgetcoaches) in de gelegenheid stelt om hun eigen bedrijf in financieel beheer zelfstandig, succesvol en winstgevend te exploiteren. Samenwerking met BilancioBudget betekent samenwerking op basis van een “total business concept”: een combinatie van vakinhoudelijke samenwerking c.q. kennisdeling én samenwerking op marketinggebied én samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering c.q. bedrijfsprocessen. BilancioBudget streeft ernaar om te werken volgens de hoogste kwaliteitsnormen. De franchisenemers van BilancioBudget zijn daarom allen gediplomeerde bewindvoerders. Tevens is BilancioBudget met haar franchise bewindvoering aangesloten bij de Branchevereniging Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders (bpbi).

Franchise Connect begeleidt BilancioBudget vanaf de start van de franchiseformule.

Franchise én recruitment een vak apart!

Directeur Erika Morren van BilancioBudget over de keuze voor Franchise Connect:

“Het is voor zelfstandige bewindvoerders steeds moeilijker om als eenpitter te starten. Onze cliënten en onze zorgverwijzers verwachten kwaliteit en continuïteit. Er gelden steeds scherpere kwaliteitseisen voor zelfstandige bewindvoerders. Het neerzetten van een efficiënte bewindvoeringsorganisatie kost vaak jaren. BilancioBudget heeft voor startende bewindvoerders dus een uitstekende propositie. Maar ik heb inmiddels ook ervaren dat werving- en selectie van franchisenemers een vak apart is. Ik zocht dus niet alleen een partij die me veel werk uit handen neemt, maar ook echte franchise én recruitment professionals die in staat zijn om op objectieve wijze de match tussen BilancioBudget en kandidaat-franchisenemer te maken.

Franchise Connect vult dit perfect voor me in. De franchisecommunicatie is wervend maar eerlijk: geen loze beloften, maar reële taal. De brochure is zodanig opgesteld dat kandidaten die niet beantwoorden aan ons profiel zelf deze conclusie kunnen trekken. Aan 80% van de kandidaten hebben we dan ook geen werk, mede door de automatiseringsgraad in de recruitmentsoftware van Franchise Connect. Mijn managementinformatie is “realtime” door de recruitmentportal van Franchise Connect. De andere 20% van de kandidaten worden door een ervaren franchiseprofessional geadviseerd over hun (al dan niet) match met BilancioBudget. Kandidaten ervaren deze tussenkomst van een externe franchise professional als een toegevoegde waarde  en zeer professioneel. Op deze manier laat BilancioBudget ook bij de afvallers een positieve indruk achter, hetgeen ten goede komt aan de branding van het merk BilancioBudget”.

Meer weten over BilancioBudget? Bekijk dan de volgende video:

Ons werk

Herpositionering franchiseformule bewindvoering BilancioBudget | Scan van Franchise Overeenkomst en Franchise Handboek | Opstellen Franchise Adviesraad en reglement Adviesraad | Franchise Recruitment Proces Outsourcing | Wervingsadvies | Inrichting werving- en selectieproces | Verzorgen precontractuele informatie franchise t.b.v. kandidaat-franchisenemers | Inrichten en beschikbaar stellen van het Franchise Recruitment Systeem van Franchise Connect | Selectie van franchisenemers | Interim Formule Management | Sparring partner franchisedirectie | Voorzitten Franchiseadviesraad | Fiscale toetsing franchiseovereenkomst op fictief dienstverband | Voorbereiding internationale franchiseformule.

BilancioBudget over ons:

Franchise Connect biedt deskundigheid, kwaliteit en creativiteit en tilt een franchiseformule naar een hoger niveau op professionele wijze. Het unieke van de aanpak van Franchise Connect is dat hun kennis zich niet beperkt tot één onderdeel van de franchiseformule. Franchise Connect is tot nu toe de enige adviesorganisatie gespecialiseerd in franchising die advies, begeleiding en uitvoering echt integraal oppakt! Hierdoor wordt met alle facetten rekening gehouden. Van het juridische fundament, werving van kandidaat-franchisenemers, selectie van kandidaat-franchisenemers, het formeren van een franchise adviesraad, tot aan het managen en verder uitbouwen van onze franchiseformule. Ook naar het buitenland! Voor onze formule BilancioBudget kan ik me geen betere partner in franchise bedenken dan Franchise Connect.

– Erika Morren, BilancioBudget

Uw bedrijf in bewindvoering als franchiseformule?

Kom bij ons op de koffie.