• Franchise Connect | we know how

Begeleiding franchisenemers

Diverse klanten

Begeleiding franchisenemers via Franchisenemerworden.nu

Een goed adviesbureau voor franchiseformules heeft ook ervaring in begeleiding van franchisenemers. Een succesvolle franchiseformule is namelijk gebaseerd op een samenwerking tussen twee ondernemingen. Die van de franchisegever én die van de franchisenemer. Beide ondernemingen moeten succesvol kunnen zijn in hun business. Pas dan kan er sprake zijn van een gezonde franchiseformule!

Bij Franchise Connect hebben we ervaring aan beide kanten van de medaille! In het verleden waren we zowel franchisegever als franchisenemer. Deze achtergrond is de basis voor een goede uitvoering van onze huidige werkzaamheden. Via franchisenemerworden.nu begeleidt Franchise Connect kandidaat-franchisenemers in hun stap naar zelfstandig ondernemerschap.

Ondernemerswens maakt nog geen ondernemer

Er zijn ontzettend veel mensen die een ondernemerswens hebben. Een rapport in opdracht van de Europese Commissie over ondernemerschap in de EU bevestigde dit een aantal jaar geleden. Het rapport werd uitgevoerd door TNS Opinion, een internationaal researchbureau gespecialiseerd in multinationale opinie-onderzoeken. Een van de conclusies uit het rapport was dat 31% van de Nederlandse werknemers aangaf een eigen bedrijf te willen starten.

Het moge duidelijk zijn dat deze mensen niet allemaal ondernemer worden. En dit is maar goed ook!

Begeleiding kandidaat-franchisenemers

Franchise Connect heeft niet alleen ervaring in begeleiding van franchisenemers, maar ook in het begeleiden van mensen die de stap van loondienst naar zelfstandig ondernemerschap willen zetten. Voor franchiseformules zijn dit potentiële franchisenemers. We hebben inmiddels zo’n 60 mensen in hun stap van loondienst naar zelfstandig ondernemerschap begeleid. Al dan niet via een franchiseformule. Dit deden we in opdracht van franchiseformules, in opdracht van kandidaat-franchisenemers zelf, maar ook bijvoorbeeld voor outplacementtrajecten voor bedrijven als PostNL.

Franchise Ondernemerstest

In de begeleiding van franchisenemers willen we graag weten waar iemand (voor) staat. Wat is de zakelijke ambitie? Wat zijn de (financiële) mogelijkheden om te ondernemen? Wat zoekt iemand? Wat kan iemand? Om persoonlijke competenties en geschiktheid als franchisenemer te toetsen, maken we gebruik van onze Franchise Ondernemerstest. In deze test komen o.a. ondernemerscompetenties, ondernemersprofiel en franchisecompetenties aan bod. De focus ligt op competenties die je het meest nodig hebt bij de start van een bedrijf. De Franchise Ondernemerstest kunnen we ook inzetten in de selectie van franchisenemers.

Van individu naar franchisebedrijf

In de begeleiding van franchisenemers is het belangrijk om (vooraf) kritisch naar de eigen bedrijfsprocessen te kijken. Welke bedrijfsactiviteiten doet iemand het liefst zelf of gaan hem of haar het beste af? Welke bedrijfsactiviteiten kosten teveel tijd? In welke bedrijfsactiviteiten schiet de eigen kennis te kort of wil men worden ondersteund c.q. worden begeleid? De keuze voor franchising of samenwerking met andere ondernemers is uiteraard ook gebaseerd op een uitbestedingsafweging. Wat wil iemand wel graag zelf doen? En wat juist niet?

Kandidaat-franchisenemers over ons

Uitvoerige gesprekken gehad met Franchise Connect die geleid hebben tot de ondertekening van de 1e partnerovereenkomst bij Duisenburgh Vermogensregie BV. De gestructureerde en deskundige aanpak heeft geresulteerd in een uitgebreid handboek en partnerovereenkomst, waarin beide partijen(opdrachtgever en franchisenemer) zich volledig kunnen vinden. Alle lof voor de grondige en zorgvuldige aanpak die mij in staat gesteld heeft mijn eigen onderneming te starten.

– Paul Rijnsburger, Rijnsburger Vermogensregie

Franchise Connect heeft me begeleid bij mijn zoektocht naar mogelijke franchisegevers. De gestructureerde aanpak van Franchise Connect in combinatie met de kennis van franchiseorganisaties heeft me hierbij enorm geholpen. Opvallend waren de analytische kwaliteiten van Carlo, waarbij hij me wist te prikkelen door me op een gepaste manier een spiegel voor te houden.

– Fred de Jongh, Bizz ID

De bevlogenheid van Carlo voor mijn traject zag ik terug in zijn scherpe analyse, er is geen schroom om de vinger op de zere plek te leggen. Zijn openheid en betrokkenheid maken Carlo een zeer prettig gesprekspartner waar ik graag mee samenwerk. Zijn professionele houding resulteerde in duidelijke afspraken die Carlo stipt nakomt. Ik kijk terug op een mooi en vruchtbaar traject.

– Bart Lenting, Blikverruimer

Een professional in begeleidingstrajecten nodig?

Kom bij ons op de koffie.