• Franchise Connect | we know how

Privacyverklaring

Franchise Connect kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Franchise Connect, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Franchise Connect verstrekt. Franchise Connect kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw bedrijf en adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw LinkedIn-profiel en/of cv in voorkomende gevallen
  • Uw IP-adres

Waarom Franchise Connect gegevens nodig heeft

Franchise Connect verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Franchise Connect uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang Franchise Connect gegevens bewaart

Franchise Connect bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om doelen te realiseren. Na twee jaar zal er wederom toestemming gevraagd worden m.b.t. het opslaan van uw persoonsgegevens in ons CRM-systeem.

Delen met anderen

Franchise Connect verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. De derde partij (bijv. opdrachtgever) verklaart met de ondertekening van de opdrachtbevestiging te beschikken over een deugdelijk privacyreglement conform de AVG. Ook deze privacyverklaring dient terug te lezen zijn door alle betrokkenen op de website.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Franchise Connect worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Franchise Connect gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Franchise Connect maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Franchise Connect bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Franchise Connect te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Franchise Connect heeft hier geen invloed op. Franchise Connect heeft Google geen toestemming gegeven om via Franchise Connect verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@franchsieconnect.nl. Franchise Connect zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Franchise Connect neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Franchise Connect maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan via info@franchiseconnect.nl contact op met Franchise Connect.

Ga hier terug naar onze homepagina