• Franchise Connect | we know how

Voordelen en nadelen van franchise voor bedrijven die willen groeien

Voordelen

 • Andere ondernemers investeren in jouw concept. Voor (snelle) groei heeft u dus minder kapitaal nodig, financieringskosten zijn lager.
 • Een goed en uitgekiend franchiseconcept stelt u in staat om sneller en efficiënter te groeien.
 • Franchisenemers zijn doorgaans gemotiveerder dan werknemers. Franchisenemers hebben namelijk economisch belang bij het slagen van hun onderneming.
 • De expertise en kritische blik van franchisenemers vergroten de kracht van uw concept.
 • De onderneming krijgt door middel van het lokaal ondernemerschap landelijke en/of internationale bekendheid.
 • Schaal- en volumevoordeel is eenvoudiger te realiseren.
 • Lokale marktkansen worden beter benut.
 • Franchisenemers zijn zelf verantwoordelijk voor het aannemen van personeel.

Nadelen

 • Het ontwikkelen van een franchiseformule vergt een gestructureerde- en gefaseerde aanpak en een investering qua tijd en geld.
 • De samenwerking met franchisenemers kent zijn eigen mores in verhouding tot het aansturen van personeel. Van ondernemers mag men méér overleg, zakelijke inbreng en discussie verwachten.
 • Daar waar sprake is van commerciële samenwerking tussen ondernemers (en dat is franchise), is er meer kans op het niet parallel lopen van belangen, hetgeen conflicten eerder in de hand werkt. Hierbij kan mediation soms nodig zijn.
 • Een goede manager is niet per definitie een goede franchisemanager. Deze persoon moet bekwaam zijn in het aansturen- en begeleiden van ondernemers. Daarbij kan internationaal aansturen lastig zijn in verband met cultuurverschillen en taalbarrières.
 • Een franchiseformule vergt een juridisch onderbouwde franchiseovereenkomst en -handboek. Internationale contracten zijn zwaarder en voor een langere termijn.
 • Het afscheid nemen van een franchisenemer is (juridisch, financieel en praktisch) complexer dan wanneer een personeelslid vertrekt.
 • De overdracht van een franchiseketen is (juridisch, financieel en praktisch) complexer dan de overdracht van een filiaalbedrijf.
logo
Is franchising de juiste groeistrategie voor uw bedrijf?