• Franchise Connect | we know how

Franchiseformule ontwikkelen

Is franchising de juiste expansiestrategie voor uw bedrijf of uw concept? Wij adviseren en assisteren u met het ontwikkelen van een solide franchiseformule! Ons franchiseadvies structureren wij door een gefaseerde aanpak volgens ons model Fasering in Franchising.

fasering in franchise

Het belang van een structurele aanpak in formuleontwikkeling is groot! Het komt te vaak voor dat er te weinig tijd wordt gestoken in de haalbaarheidsfase en ontwikkelfase. Met andere woorden: ‘het huis is gebouwd, maar de fundering is vergeten’.

Formuleplan / haalbaarheidsanalyse

In de ideefase maakt Franchise Connect een haalbaarheidsanalyse als blauwdruk van het franchiseformule-plan. Pas ná het afronden van de haalbaarheidsanalyse beslist u of u definitief doorgaat op basis van een franchise-businessmodel. Deze beslissing onderbouwen we met haalbaarheidsscenario’s, exploitatiebegrotingen en meerjarige verdienmodellen voor zowel franchisegever als franchisenemer.

Onderdeel van de haalbaarheidsrapportage is een plan van aanpak met concrete aanbevelingen, prioritering van de vervolgstappen en investeringsindicaties. Het hele proces behoedt u voor verkeerde investeringsbeslissingen.

Franchiseformule financieren

De franchisegever draagt niet bij aan de kapitaalsbehoefte van de franchisenemer. Hij/zij kan echter wel de helpende hand bieden bij het verkrijgen van de benodigde financiering. Zo kan de franchisegever ondersteuning bieden bij het opstellen van een volledig businessplan inclusief investeringsbegroting en exploitatiebegroting.

Franchiseovereenkomst en -handboek

In de ontwikkelfase ligt het zwaartepunt op de formele vertaalslag van de ideeën over de formule naar de samenwerking met franchisenemers. We vervaardigen eventueel alle franchisedocumenten, zoals: de intentieverklaring, de voorovereenkomst, de franchiseovereenkomst en het franchisehandboek. De franchisedocumenten worden bovendien juridisch getoetst.

Implementatie van de formule

Na afronding van het formuleplan/haalbaarheidsanalyse komt er een definitieve GO or NO GO. Als resultaat van het formuleplan of de haalbaarheidsanalyse maakt Franchise Connect een actielijst – voor zover dit nog niet is gebeurd – en wordt de timing bepaald van de te nemen vervolgstappen. Onze opdrachtgevers hebben de keuze om eerst de formule goed te implementeren c.q. de actiepunten uit te voeren, alvorens de formele ontwikkeling plaatsvindt van de franchiseformule. Vaak kunnen fasen 2 en 3 perfect parallel naast elkaar lopen.

Werving en selectie

In de stabiliteitsfase kan werving en selectie van nieuwe franchisenemers erg belangrijk zijn om verdere ontwikkeling van de franchiseformule te realiseren.

Werving en selectie

In de stabiliteitsfase kan werving en selectie van nieuwe franchisenemers erg belangrijk zijn om verdere ontwikkeling van de franchiseformule te realiseren.

Franchiseformule verbeteren

Soms lopen franchiseformules tegen problemen aan in de stabiliteitsfase. Dit kan van alles zijn. Het managen van franchisenemers blijkt bijvoorbeeld tegen te vallen. Afspraken zijn niet goed vastgelegd, maar belangrijker, worden niet nageleefd. De wereld rondom de formule is veranderd, maar de formule niet. Wellicht is men zelfs te snel met een franchiseformule gestart. Franchise Connect begeleidt franchiseformules in de professionalisering of transitie van hun formule.

Franchise marketing

Het wordt steeds belangrijker om de online- met offline aanwezigheid met elkaar te combineren. Goede online marketing moet de landelijke vindbaarheid van de website en de lokale kansen van een franchisenemer vergroten! Wij kunnen u begeleiden bij het maken van de juiste keuzes om uw merk en bedrijfsnaam beter in de markt te positioneren.

Franchise mediation

Een conflict met uw franchisenemers? Franchise Connect heeft ruime ervaring met mediation en conflictbemiddeling.

Franchise management

In de stabiliteitsfase is franchise- en formulemanagement van belang. De (nieuw te werven) franchisenemers bepalen de kracht van de franchiseformule en verdienen dus alle aandacht! Werving & selectie blijft een belangrijke pijler van het succes van de formule. Indien mogelijk speelt Franchise Connect hier graag een rol in!

Franchise adviesraad

Het belang van een adviesraad wordt pas interessant wanneer u als franchisegever meerdere franchisenemers hebt aan weten te haken. Het wordt ook steeds belangrijker dat franchisenemers goed vertegenwoordigd worden in een franchise adviesraad of een anders franchisenemer-vertegenwoordiging.

Internationaal franchising

Steeds vaker melden franchisegevers of ondernemers met een eigen bedrijf zich om te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om te internationaliseren. Gedreven door de technologische ontwikkelingen van vandaag de dag is het ook steeds eenvoudiger om IT- of cloud gerelateerde concepten uit te rollen in het buitenland.

Franchiseformule financieren

De franchisegever draagt niet bij aan de kapitaalsbehoefte van de franchisenemer. Hij/zij kan echter wel de helpende hand bieden bij het verkrijgen van de benodigde financiering. Zo kan de franchisegever ondersteuning bieden bij het opstellen van een volledig businessplan inclusief investeringsbegroting en exploitatiebegroting.

Franchise management

In de buitenlandfase zal wederom gekeken moeten worden naar franchise- en formulemanagement. Bent u in staat om franchisenemers te managen in het buitenland?

Van uw bedrijf een franchiseformule maken?

Kom bij ons op de koffie.