• Franchise Connect | we know how

zelfstandig ondernemerschap

Beoordeling zelfstandig ondernemerschap franchise

1024 683 Franchise Connect

Beoordeling zelfstandig ondernemerschap franchise.

Als het zelfstandig ondernemerschap van franchisenemers wordt betwist door belastingdienst, UWV of de rechtbank, kan er sprake zijn van een zogenaamde fictieve dienstbetrekking. Hierbij is er tussen de franchisegever en de franchisenemer als het ware een verkapte werkgevers-werknemersrelatie ontstaan. De franchisenemer wordt fiscaal niet gezien als ondernemer, maar als werknemer van de franchisegever.

Zelfstandig ondernemerschap en de belastingdienst

De financiële gevolgen van fictief dienstverband voor zowel franchisegever als franchisenemer kunnen enorm zijn. Franchiseformules die twijfelen over de fiscale status van hun franchisenemers doen er goed aan hun eigen franchiseovereenkomst, maar ook de feitelijke praktijksituatie, te toetsen.

Maar hoe vliegt u zo’n traject nu aan? Waar begint u en wat kunt u verwachten van de fiscus? Ik neem u graag mee in een recente situatie waarin ons werd gevraagd een startende franchiseformule te toetsen op de fiscale status van hun franchisenemers.

Toetsing zelfstandig ondernemerschap

We hanteerden hierbij de volgende aanpak:

  1. Integrale beoordeling van de franchiseovereenkomst op alle elementen die verband houden met het vraagstuk fictieve dienstbetrekking.
  2. Integrale beoordeling van het franchisehandboek op deze elementen.
  3. Beoordeling van de consistentie tussen beide franchisedocumenten.
  4. Toetsing of in de praktijk ook echt wordt gewerkt volgens de afspraken in de franchisedocumenten.
  5. Aanpassing van essentiële bepalingen in de franchisedocumenten.
  6. Aanpassing van de franchise-samenwerking in de praktijk.
  7. Verzoek aan de inspecteur van de belastingdienst om de franchise-samenwerking te beoordelen.
  8. Antwoord op alle vragen van de inspecteur in een compleet onderbouwd dossier met alle relevante (franchise)documenten.
  9. Akkoord van de inspecteur met als verlossend antwoord: “er is geen sprake van een fictieve dienstbetrekking”.

Met volledige medewerking van franchisegever, franchisenemer én belastingdienst kan op deze manier gefaseerd en onderbouwd een goed (fiscaal) fundament onder de franchiseformule worden gelegd.

AUTHOR

Carlo van Rienen

Eigenaar Carlo van Rienen is vanaf 2002 actief in de franchisewereld als franchisegever en adviseur voor centrale franchiseorganisaties en overige serviceorganisaties. Carlo is/was betrokken bij de ontwikkeling of herpositionering van franchiseformules en werkt als franchisespecialist, formuleontwikkelaar, procesmanager, interim formulemanager of franchise mediator. Daarnaast is hij als verandermanager betrokken bij transitietrajecten voor franchiseformules of andere commerciële samenwerkingsverbanden. Carlo begeleidt franchise-eigenaren en formulemanagers in het managen van de formule en/of de franchisenemers. Carlo begeleidde daarnaast werknemers in hun stap naar zelfstandig ondernemerschap c.q. franchisenemerschap. Tot slot publiceert en spreekt Carlo over franchising en overige samenwerkingsmodellen.

All stories by: Carlo van Rienen