• Franchise Connect | we know how

Tekortkomingen formulemanager

Top 10 tekortkomingen van een slechte franchise- of formulemanager

960 640 Franchise Connect

Top 10 tekortkomingen van een slechte franchise- of formulemanager.

We kennen allemaal voorbeelden van slechte franchise-/ formulemanagers. Een gevaar voor elke formule! Maar wat doen zij eigenlijk fout? Franchise Connect vat de top 10 tekortkomingen van een slechte franchise- of formulemanger voor u samen. Door die kennis te vergaren kunt u vooraf wellicht voorkomen dat u een slechte manager aanstelt. Om antwoord te krijgen op die vraag, moet u kijken naar de algemene managementkwaliteiten van de betrokkenen. De specifieke, individuele competenties bepalen immers het succes van een franchise- en/of formulemanager. De Amerikanen Jack Zenger en Joseph Folkman bestudeerden meer dan 11.000 managers. En dan in het bijzonder: de tien procent van hen die het slechtst presteerde. Ze vergeleken hun fouten met die van topmanagers bij grote Amerikaanse bedrijven. Daaruit stelden ze een top 10 samen van de meest voorkomende tekortkomingen van slechte managers.

Deze top 10 is onder te verdelen in globaal 3 groepen:

 1. Ontbreken charisma
 2. Slecht beoordelingsvermogen
 3. Geen sociale vaardigheden

formulemanager

We kunnen door dit onderzoek gerust stellen dat slechte managers:

 • Te weinig energie en enthousiasme bezitten: slechte managers zien nieuwe initiatieven als een last en zijn bang overweldigd te worden.
 • Vrij snel hun eigen (middelmatige of slechte) prestaties accepteren: ze overdrijven hoe moeilijk het is om doelen te halen om sterker over te komen als ze die halen.
 • Geen (eigen) heldere visie en richting hebben: veel slechte managers vinden dat ze alleen maar taken hoeven uit te voeren.
 • Beslissingen nemen zonder dat daar draagvlak voor bestaat: ze nemen beslissingen waarvan de betrokkenen vinden dat het niet de beste zijn.
 • Niet samenwerken: ze mijden collega’s, stellen zich onafhankelijk op en zien andere al snel als concurrenten.
 • Zichzelf niet houden aan regels die ze anderen opleggen: ze stellen gedragsregels en prestatiedoelen op om zich daar vervolgens zelf niets van aan te trekken.
 • Nieuwe ideeën weigeren: goede ideeën van collega’s en anderen worden vaak op voorhand al afgewezen.
 • Niet leren van hun fouten: Ze verbergen hun fouten in plaats er van te leren. Daardoor worden tegenslagen en mislukkingen niet gebruikt om zaken te verbeteren.
 • Geen empatisch vermogen bezitten: ze geven zelden complimenten. In plaats daarvan veroordelen ze anderen en hebben geen tijd als ze nodig zijn.
 • Niet in staat zijn om andere mensen te ontwikkelen: zij richten zich op zichzelf en falen in het ontwikkelen van anderen, waardoor mensen afhaken.
AUTHOR

Guus de Jongh

Mede-eigenaar Guus de Jongh is vanaf 1993 actief in de franchisewereld als franchisenemer, franchisemanager en adviseur voor centrale franchiseorganisaties en overige serviceorganisaties. Guus was betrokken bij de ontwikkeling of herpositionering van franchiseformules en werkt als franchisespecialist, formuleontwikkelaar, procesmanager, interim formule- en/of franchisemanager of franchise mediator. Guus selecteert, begeleidt en adviseert werknemers of zelfstandigen die franchisenemer willen worden.

All stories by: Guus de Jongh