• Franchise Connect | we know how

commerciële samenwerking

Waarom samenwerking de kracht van franchise is.

1024 699 Franchise Connect

Waarom samenwerking de kracht van franchise is.

In een Amerikaans onderzoek over de tevredenheid van franchisegevers over hun franchisenemers zijn meer dan tweeduizend franchisenemers beoordeeld. Hieruit blijkt dat 28% van de franchisenemers niet opnieuw geselecteerd zouden worden. De redenen die aangereikt zijn door de franchisegevers zijn voornamelijk het niet naleven van de richtlijnen van de formule, negatieve houding met betrekking tot de samenwerking met franchisegever en/of andere franchisenemers,  het gebrek aan commitment en het ontbreken van een proactieve houding. De insteek van beide partijen bij aanvang van een dergelijk commercieel samenwerkingsverband is natuurlijk totaal anders. Om deze reden is het cruciaal dat, gaande weg de samenwerking, de verantwoordelijkheden en rolverdeling tussen franchisegever en franchisenemer duidelijk en helder verdeeld worden.

Samenwerken kracht van franchise

Franchise een samenwerking boordevol paradoxen

Franchise is een wereld vol met tegenstrijdigheden. Bij deze ondernemingsvorm verlangen franchisegevers over het algemeen van hun franchisenemers dat deze meer ondernemend zijn, maar tegelijkertijd wordt er verzocht dit te doen conform de richtlijnen van de formule. Het menselijk brein is niet altijd opgewassen tegen dergelijke tegenstrijdigheden. Een andere paradox die voor komt in de bedrijfsvoering van organisaties, dus ook bij franchise, is het vinden van de balans tussen stabiliteit en consistentie van het bedrijf en de noodzaak om voortdurend te innoveren en veranderen. In de zakelijke wereld is het immers een gegeven dat stilstand kan leiden tot het verliezen van uw bestaansrecht. Innoveren, updaten en veranderen van operationele en marketingsystemen brengen extra kosten met zich mee voor franchisenemers, evenals mogelijke financiële risico’s die hier uit voort vloeien. Deze tegenstrijdigheden komen niet altijd ten goede van de samenwerking.

Wie en wat is franchise?

Franchise is een ondernemingsvorm waarbij de essentie een samenwerking tussen twee zelfstandige partijen is. Het doel van deze ondernemingsvorm is het creëren van een win-winsituatie. Voor beide partijen geldt dat zij ieder eigen motieven hebben en een aparte rol vervullen binnen deze samenwerking met de daarbij behorende verantwoordelijkheden.

Franchisegever

Het motief van de franchisegever is om zelfstandige ondernemers aan te haken die op een relatief veilige manier wensen te ondernemen.  Op deze manier kan de franchiseformule tegen acceptabele kosten uitgerold worden. Bij franchise is het namelijk zo dat zelfstandige franchisenemers bij aanvang een entreefee betalen aan franchisegevers en daarnaast financieel kapitaal inbrengen (of lenen) om een eigen business te kunnen starten. Bovendien worden er franchisefees betaald voor alle ondersteunende diensten die de franchisegever aanbiedt. In ruil daarvoor moet de franchisegever de franchisenemers voorzien van de juiste systemen en ondersteuning bieden om de persoonlijke- en financiële doelen te realiseren. De franchisegever heeft dus een faciliterende rol. Daarnaast heeft de franchisegever de verantwoordelijkheid om:

  • Doorlopende training te bieden (producttraining, verkooptraining, people management, bedrijfskundig plannen, doelen stellen, marketing, etc);
  • het merk of imago van de formule te versterken;
  • daar waar mogelijk inkoopvoordelen te realiseren ten behoeve van de franchisenemers;
  • een communicatieplatform op te richten en te implementeren.
  • op capabele wijze de formule te managen;
  • een oprechte en transparante houding aan te nemen naar de franchisenemers toe.

Franchisenemer

De belangrijkste motieven van de individuele franchisenemer zijn het zelfstandig ondernemen en het financieel onafhankelijk worden. De rol die de franchisenemer bij deze op zich moet nemen is proactief en ondernemend van aard, conform de richtlijnen van de formule. De verantwoordelijkheden van de franchisenemer zijn om:

  • Trends en ontwikkelingen te monitoren die invloed kunnen hebben op de bedrijfsresultaten en die de formule sterker kunnen maken;
  • de gestelde doelen te realiseren en competitief te zijn met betrekking tot de concurrentie;
  • betrokken en gemotiveerd zelfstandig te ondernemen;
  • eventueel personeel optimaal in te zetten.

Het moge duidelijk zijn dat er meer betrokken partijen zijn in de franchisewereld, naast de franchisegever en –nemer. De franchisegever heeft bijvoorbeeld gebruik maken van een formulemanager en een franchisemanager, de franchisenemer heeft op zijn of haar beurt soms personeel nodig. De formulemanager moet als franchise-expert op kunnen treden ten behoeve van de formule (Business development/ Research & Development). De franchisemanager dienst als 1eaanspreekpunt voor de franchisenemers (People manager). Daarnaast zijn er eventuele toeleveranciers, waaronder bijvoorbeeld recruiters die gespecialiseerd zijn in het werven & selecteren van franchisenemers.

De ideale samenwerking

De franchisegever kan er dus voor kiezen op bepaalde fronten ontzorgd te worden. Inherent hieraan zullen extra kosten worden gemaakt, die vervolgens verdeeld kunnen worden over de totale som der franchisenemers. Het delegeren van taken en verantwoordelijkheden zou de franchisegever tijdwinst op moeten leveren welke weer geïnvesteerd kan worden in het opbouwen van betere relaties met zijn of haar franchisenemers. De franchisenemers zullen zich meer gewaardeerd en geroepen voelen om ideeën en ervaringen uit te wisselen met de franchisegever en mede-franchisenemers. Dit heeft direct een positieve invloed op de samenwerking. Bovendien zullen deze franchisenemers zich ontpoppen tot ambassadeurs van de formule en dit uit zich in de meest kosten-efficiënte manier om meer franchisenemers te krijgen. Zo kan de ondernemingsvorm maximaal worden benut.

Indien een franchisenemer, bij volledige toewijding van de franchisegever, verzuimd te presteren, is het uiteraard verstandig om te besluiten om de franchiseovereenkomst te ontbinden en ieder zijn eigen weg te vervolgen.

Conclusie

Kortom, binnen de ondernemingsvorm franchise zijn franchisegevers en –nemers individuen met eigen belangen en emoties, die een commerciële samenwerking zijn aangegaan om persoonlijke- en financiële doelen te bereiken. Geld speelt een belangrijke rol, maar de franchisegever dient er tevens voor te waken dat de onderlinge verhoudingen niet verwaarloosd worden. Het is de truc voor de franchisegever om op ouderwetse en hoffelijke wijze een relatie op te bouwen met de franchisenemer voor een vruchtbare samenwerking in de toekomst!

AUTHOR

Jarreau Langermans

Nadat Jarreau Langermans zijn masterdiploma in Business Administration behaalde in Zweden, startte hij in 2015 als franchise consultant bij Franchise Connect. Hij helpt bij de ontwikkeling van franchiseformules of de professionalisering van bestaande franchiseformules. Het betreft hier het maken van haalbaarheidsanalyses, ontwikkeling van precontractuele franchisedocumentatie en voorbereidingen voor internationale commerciële samenwerkingsverbanden. Daarnaast valt de werving- en selectie van kandidaten voor diverse franchiseformules ook onder de werkzaamheden van Jarreau.

All stories by: Jarreau Langermans