• Franchise Connect | we know how

Recruitment Proces Outsourcing

Recruitment Proces Outsourcing. Een uitkomst voor uw franchiseformule?

1024 683 Franchise Connect

Recruitment Proces Outsourcing. Een uitkomst voor uw franchiseformule?

Wij signaleren de laatste tijd een trend bij franchiseorganisaties op het gebied van outsourcing van bepaalde functies en functieonderdelen. Op de vakgebieden opleidingen, automatisering en werving en selectie (recruitment) ziet men dat momenteel het duidelijkst. Recruitment Proces Outsourcing kan voor franchiseformules ook een uitkomst bieden.

Als belangrijkste redenen voor outsourcing voeren franchiseorganisaties aan:

  • Klein houden van de organisatie met minder (vast) personeel;
  • Echte specialisten de werving en selectie laten doen;
  • Meer focus op de ‘core competences’ binnen de formule en het formulemanagement;
  • Beheersbare en lagere kosten;
  • Verschuiving van een deel van de vaste kosten richting flexibele uitgaven.

De professioneel ingerichte bedrijven op de genoemde vakgebieden springen daar slim op in; zij geven invulling aan de hierboven geuite behoeften van de formules.

werving en selectie franchiseformules

Recruitment Proces Outsourcing voor franchiseformules.

Gemiddeld genomen heeft een franchiseformule 500 á 600 reacties nodig om tussen de 5 á 10 franchisenemers ‘aan te haken’. Met Recruitment Proces Outsourcing voor franchiseformules kan dit hele proces veel efficiënter verlopen.

Werving

Hoe gaat u kandidaten werven? Alleen via internet? De meeste (vacature)sites zijn niet relevant in de franchisewereld. Op welke sites gaat u juist wel en op welke gaat u juist niet staan met de franchisenemer-vacature. Hoe integreert u social media? Welke creatieve mogelijkheden bestaan er verder nog? Headhunting? En wat kosten alle diverse mogelijkheden? Het wervingsplan maken en dit voortdurend bijstellen is slechts een onderdeel van de wervingswerkzaamheden. Uitzoeken, vergelijken, contacten onderhouden, onderhandelen etc. Recruitment Proces Outsourcing kan een oplossing bieden.

Pré-selectie

Het verwerken (incl. toesturen van de juiste informatie) en beoordelen van de honderden reacties; het afwijzen van misschien wel 75% hiervan; het uitnodigen van het restant  (25%?) voor een eerste intakegesprek; het voeren van een uitgebreide eerste (telefonische) intake en het uitwerken ervan. De pré-selectie alleen kost men al honderden uren.

Selectie

Wat blijft er over? Uiteindelijk houdt u misschien 10% aan geschikte kandidaten over waar u nader kennis mee zou willen maken, die u wil toetsen op ondernemerschap, op commerciële- en wellicht managementvaardigheden. Die u bovendien nog definitief moet overtuigen van de toegevoegde waarde van franchise als ondernemingsmodel en van de toegevoegde waarde van uw formule in het bijzonder. Die u moet doorvragen op ondernemerschap: hoe zien ze het 1e jaar? Hoe gaan ze dat succesvol maken?  Hoe overleven ze de aanloopfase financieel  en komen ze daarnaast hun verplichtingen na? Houd inclusief het uitwerken van tests en uw gesprekken al gauw rekening met 3 á 4 uur per kandidaat. En dan hebben we het nog niet eens over de tijdsinvestering inzake de vervolgbesprekingen: besprekingen met betrekking tot het businessplan, de intentieverklaring, de overeenkomst, etc.

Conclusie

Omgerekend moet u alleen al in de twee genoemde selectiefases rekening houden met honderden manuren per jaar en misschien wel  50 á 60 uur per maand. En dan hebben we het alleen nog maar over de uren; niet over de licentiekosten voor tests, de testkosten zelf, de koffie, de reiskosten etc. Hoe organiseert u dat allemaal en hoe verdient u dat terug? In de entreefee? Gelukkig zijn er franchise recruitmentprofessionals die zich hierin bekwaamd hebben en zich aanbieden als een goedkopere, snellere en minder stressvolle oplossing.

 

AUTHOR

Guus de Jongh

Mede-eigenaar Guus de Jongh is vanaf 1993 actief in de franchisewereld als franchisenemer, franchisemanager en adviseur voor centrale franchiseorganisaties en overige serviceorganisaties. Guus was betrokken bij de ontwikkeling of herpositionering van franchiseformules en werkt als franchisespecialist, formuleontwikkelaar, procesmanager, interim formule- en/of franchisemanager of franchise mediator. Guus selecteert, begeleidt en adviseert werknemers of zelfstandigen die franchisenemer willen worden.

All stories by: Guus de Jongh