• Franchise Connect | we know how

noodzaak-van-formuleplan

De noodzaak van een formuleplan

1024 681 Franchise Connect

De noodzaak van een formuleplan

We know why!

Bij Franchise Connect wordt de noodzaak van een formuleplan c.q. haalbaarheidsanalyse altijd vergeleken met het fundament van een woning. Zonder een goed fundament kunt u geen huis bouwen! Oftewel: zonder een juist en volledig formuleplan loopt u als aspirant-franchisegever een hoog risico om op enig moment tegen problemen aan te lopen, omdat er nooit- of nog niet goed genoeg- is nagedacht over hoe het samenwerkingsverband het beste vorm gegeven kan worden.

Deze vlieger gaat uiteraard ook op voor bestaande formules. Het ontbreken van een gedegen formuleplan als fundament kan in een later stadium leiden tot conflicten of zorgt ervoor dat verdere groei van de franchiseformule stagneert.

De ervaring die Franchise Connect heeft met formules waar geen goed formuleplan aan ten grondslag heeft gelegen, is dat deze franchisegevers per definitie:

  • terug naar de tekentafel moesten (Franchise Connect kan in dergelijke situaties een formulescan uitvoeren);
  • terug moesten komen op mondeling- of schriftelijk gemaakte afspraken met (kandidaat-)franchisenemers c.q. alsnog aan verwachtingsmanagement moesten doen;
  • extra kosten moesten maken voor het inhuren van externen om conflicten op te lossen of om verdere groei te realiseren;

Het doel en de noodzaak van een formuleplan moge duidelijk zijn: aan de voorkant investeren om op termijn geld, tijd en moeite te kunnen besparen! Voor bestaande franchisegevers kan een formulescan de basis zijn voor een beter gefundeerde formule welke moet leiden tot betere gestructureerde groei.

Bent u- of kent u iemand met een goed concept dat in potentie geschikt is om uit te rollen door middel van samenwerking met zelfstandig ondernemers of bent u een bestaande franchisegever die zijn of haar formule naar een hoger plan wil trekken?

Neem dan contact op met Franchise Connect. We know how!

AUTHOR

Jarreau Langermans

Nadat Jarreau Langermans zijn masterdiploma in Business Administration behaalde in Zweden, startte hij in 2015 als franchise consultant bij Franchise Connect. Hij helpt bij de ontwikkeling van franchiseformules of de professionalisering van bestaande franchiseformules. Het betreft hier het maken van haalbaarheidsanalyses, ontwikkeling van precontractuele franchisedocumentatie en voorbereidingen voor internationale commerciële samenwerkingsverbanden. Daarnaast valt de werving- en selectie van kandidaten voor diverse franchiseformules ook onder de werkzaamheden van Jarreau.

All stories by: Jarreau Langermans