• Franchise Connect | we know how

Multifranchise

Multifranchise: een groeiperspectief voor uw franchiseformule?

1024 678 Franchise Connect

Multifranchise: een groeiperspectief voor uw franchiseformule?

De relatie tussen franchisegever en franchisenemer is gebaseerd op een jarenlange samenwerking met een blijvende en liefst groeiende meerwaarde voor beiden. Maar franchisenemers en franchisegevers van een franchiseformule kunnen ook uit elkaar groeien. Vaak wordt dit als negatief ervaren, maar dit hoeft niet altijd zo te zijn.

Franchisenemer hogerop binnen franchiseformule

Een franchiseondernemer kan een dusdanige persoonlijke en zakelijke ontwikkeling doormaken dat zijn eigen bedrijf blijft groeien, mede door zijn toenemende ondernemers- en managementkwaliteiten. Een logische ontwikkeling is dan dat de franchisenemer meer vestigingen wil aansturen, waarbij hij of zij minder ‘meewerkend voorman’ is, maar meer manager wordt. Aspecten als delegeren, leiding geven en het kunnen sturen op cijfers, spelen dan een steeds belangrijkere rol. Een prominentere rol in de officiële overlegstructuur van de franchiseformule, zoals de franchiseraad, ligt meer voor de hand.

Multifranchise als zelfontplooiing

Niet alleen zakelijke overwegingen liggen hieraan ten grondslag, maar ook volstrekt logische menselijke ontwikkelingsbehoeften zoals zelfontplooiing of het ontwikkelen van eigen competenties en ondernemersvaardigheden. De persoonlijke doelstelling van de franchisenemer kan in dat soort gevallen haaks staan op de (rayon)beperkingen van de franchiseformule. Gelukkig komen steeds meer franchiseformules tot het inzicht dat hier zowel voor franchisegever als voor franchisenemers enorme omzetkansen liggen. Binnen de formule wordt aan ondernemers de kans geboden (en door ondernemers de kans gegrepen) om te gaan multifranchisen! Op deze manier creëren beide ondernemingen een verder groeiende meerwaarde voor elkaar en doen zo nog meer recht aan de wederzijdse voordelen van de samenwerking.

AUTHOR

Jarreau Langermans

Nadat Jarreau Langermans zijn masterdiploma in Business Administration behaalde in Zweden, startte hij in 2015 als franchise consultant bij Franchise Connect. Hij helpt bij de ontwikkeling van franchiseformules of de professionalisering van bestaande franchiseformules. Het betreft hier het maken van haalbaarheidsanalyses, ontwikkeling van precontractuele franchisedocumentatie en voorbereidingen voor internationale commerciële samenwerkingsverbanden. Daarnaast valt de werving- en selectie van kandidaten voor diverse franchiseformules ook onder de werkzaamheden van Jarreau.

All stories by: Jarreau Langermans