• Franchise Connect | we know how

medezeggenschap binnen franchise

Medezeggenschap binnen franchise is noodzakelijk!

1024 576 Franchise Connect

Medezeggenschap binnen franchise is noodzakelijk!

Een zichzelf respecterende franchisegever vindt het belangrijk dat zijn franchisenemers ‘gehoord’ worden en mee kunnen praten over het te voeren (franchise)beleid. Om dit in goede banen te leiden, wordt een overlegstructuur ingericht met een franchiseraad of franchisecommissies.

Het op een gestructureerde wijze met –een afvaardiging van- de franchisenemers meedenken en meepraten over concept, processen, franchise handboek en procedures, vergroot het draagvlak voor te nemen besluiten. En daardoor zullen veranderingen eerder gedragen worden. Zeker ook in tijden van laagconjunctuur en zelfs crisis (!) is het erg belangrijk dat de franchisenemers betrokken worden bij het reilen en zeilen van de organisatie.

 

medezeggenschap franchise

Medezeggenschap kan dus niet ver genoeg gaan?!

Toch wel! Juist in te véél medezeggenschap schuilt een groot gevaar. Niemand is gebaat bij een op Hollandse leest geschoeid ‘franchise-poldermodel’, waar onderhandelaars hun dagen vullen met stemmen winnen, ‘punten binnenhalen’ en oppositie voeren. Meepraten om het meepraten en discussiëren om de discussie zal nooit het gewenste effect binnen franchise bereiken. Democratie, ten koste van alles, evenmin.

Medezeggenschap is belangrijk en noodzakelijk zolang het op een constructieve wijze plaatsvindt, met groot begrip voor het feit dat een bestaand franchise concept, met haar eigenaar, de contractgever is. En dat deze franchisegever vele malen meer geïnvesteerd heeft, meer ervaring meeneemt en langdurig met de voorbereidingen van het concept (tezamen met ingeschakelde specialisten) bezig is geweest om de franchiseformule optimaal te krijgen.

Maar veel belangrijker is het gegeven dat een franchisenemer zich over het algemeen bij een franchiseformule aansluit om niet ieder wiel zelf uit te hoeven vinden. Hij moet er daarom ook op kunnen vertrouwen dat de franchisegever niet louter uit eigen belang, maar in algemeen belang handelt!

Hiervoor moet de franchisegever terug kunnen vallen op een efficiënt en effectief besluitvormingsproces. De snelheid en slagvaardigheid waarmee de franchiseorganisatie kan reageren op gewijzigde (markt)omstandigheden is immers van groot belang voor de hele franchiseorganisatie. Te veel medezeggenschap kan deze flexibiliteit ondermijnen.

Uiteraard moeten alle betrokkenen scherp blijven, niemand is gebaat bij naïviteit. Maar vertrouwen in elkaar en elkaars agenda is net zo belangrijk. Net als open communicatie tussen franchisegever en franchisenemer onderling. Op deze manier kan medezeggenschap beperkt worden tot een goed werkbare en door alle betrokkenen gedragen franchiseoverlegstructuur.

AUTHOR

Guus de Jongh

Mede-eigenaar Guus de Jongh is vanaf 1993 actief in de franchisewereld als franchisenemer, franchisemanager en adviseur voor centrale franchiseorganisaties en overige serviceorganisaties. Guus was betrokken bij de ontwikkeling of herpositionering van franchiseformules en werkt als franchisespecialist, formuleontwikkelaar, procesmanager, interim formule- en/of franchisemanager of franchise mediator. Guus selecteert, begeleidt en adviseert werknemers of zelfstandigen die franchisenemer willen worden.

All stories by: Guus de Jongh