• Franchise Connect | we know how

kenmerken van een goede formule

7 kenmerken waar een goede franchiseformule aan voldoet

1024 768 Franchise Connect

7 kenmerken waar een goede franchiseformule aan voldoet.

In onze adviespraktijk krijgen we geregeld het verzoek om een bestaande franchiseformule eens grondig door te lichten. We toetsen de formule hierbij op de belangrijkste kenmerken die een franchiseformule tot een succes maken. In de eerste fase van een franchiseformule hoeft nog niet alles op en top te zijn, mits je dan uiteraard wel aan goed verwachtingsmanagement doet naar je (potentiële) franchisenemers toe. Hoewel er franchiseformules in alle branches, soorten en maten zijn, kunnen we toch een opsomming van succesfactoren geven die voor bijna elke franchiseformule geldt:

Concept

 • Een bewezen concept.
 • Voldoende marktpotentie voor elke aangesloten franchisenemer.
 • Een winstgevend concept.
 • Een sterk merk naar de eindklant of voldoende merkpotentie.
 • Continue doorontwikkeling van het concept op basis van actuele marktontwikkelingen.

kenmerken franchiseformule

Organisatie

 • Voldoende capaciteit t.b.v. formulemanagement, franchisemanagement en operationele ondersteuning.
 • Goede infrastructuur (CRM/ERP) t.b.v. efficiency, automatisering van processen en benchmarking.
 • Goede kwaliteitsborging van franchisenemers en nieuwe toetreders.

Dienstverlening voor (kandidaat-)franchisenemers

 • Voldoende onderscheidend vermogen voor (kandidaat-)franchisenemers.
 • Een bedieningsconcept afgestemd op het profiel van de franchisenemer.
 • Substantiële toegevoegde waarde voor franchisenemers; structureel en niet alleen bij de start.
 • Uniforme marketingcommunicatie en huisstijl.

 Contracten & documentatie

 • Uniformiteit in methodieken, werkwijze, aanpak en uitvoer van diensten c.q. verkoop van producten.
 • Uniforme, duidelijke en wederzijdse afspraken tussen franchisegever en franchisenemer.
 • Juridisch sluitende en onderling consistente franchisedocumenten (overeenkomst en handboek).

Financieel

 • Een goed verdienmodel voor de franchisegever.
 • Een goed verdienmodel voor de franchisenemer.
 • Een goede prijs-kwaliteitsverhouding voor de franchisenemer t.a.v. (omzet)afdracht en fees.

Communicatiestructuur

 • Correcte en goede precontractuele informatie.
 • Een goede overlegstructuur tussen franchisegever en franchisenemer(s).
 • Sturing op KPI’s, uitvoeringsnormen en performance van franchisenemers.
 • Eenduidige en heldere communicatie naar franchisenemers.

Franchisenemers

 • Een goed functionerend werving- en selectieproces zonder concessies te doen aan het gewenste profiel van de franchisenemer.
 • Goed en (pro-)actief franchisemanagement (begeleiding franchisenemers).
 • Voldoende ruimte voor het ondernemerschap (voor eigen rekening en risico) van de franchisenemer.
AUTHOR

Carlo van Rienen

Eigenaar Carlo van Rienen is vanaf 2002 actief in de franchisewereld als franchisegever en adviseur voor centrale franchiseorganisaties en overige serviceorganisaties. Carlo is/was betrokken bij de ontwikkeling of herpositionering van franchiseformules en werkt als franchisespecialist, formuleontwikkelaar, procesmanager, interim formulemanager of franchise mediator. Daarnaast is hij als verandermanager betrokken bij transitietrajecten voor franchiseformules of andere commerciële samenwerkingsverbanden. Carlo begeleidt franchise-eigenaren en formulemanagers in het managen van de formule en/of de franchisenemers. Carlo begeleidde daarnaast werknemers in hun stap naar zelfstandig ondernemerschap c.q. franchisenemerschap. Tot slot publiceert en spreekt Carlo over franchising en overige samenwerkingsmodellen.

All stories by: Carlo van Rienen