• Franchise Connect | we know how

Een franchisevoorovereenkomst als extra selectiecriterium voor franchisegever en franchisenemer.

Hoe belangrijk is een franchisevoorovereenkomst?

1024 570 Franchise Connect

Hoe belangrijk is een franchisevoorovereenkomst?

De franchise consultants van Franchise Connect zijn veel betrokken bij het ontwikkelen en professionaliseren van franchiseformules. De formule wordt hierbij getoetst op het concept zelf, de organisatie, de processen, de procedures, het verdienmodel van franchisegever en franchisenemer, de toegevoegde waarde voor de franchisenemer, de juridische aspecten van de formule en de communicatiestructuur.

Een belangrijk aspect is de precontractuele informatie vóórdat de definitieve franchiseovereenkomst wordt getekend. In deze fase hebben zowel franchisegever als franchisenemer een wederzijdse onderzoeksplicht. Passen we bij elkaar? Zijn we voldoende complementair aan elkaar? Zijn onze investeringen gerechtvaardigd?

Een goed antwoord op deze vragen vergt inzicht in elkaars competenties en toegevoegde waarde. In een goede selectieprocedure voor kandidaat-franchisenemers komt dit aan bod. Als extra selectie-instrument passen we steeds vaker een voorovereenkomstperiode toe waarin een “stage” is inbegrepen. Hiervoor tekenen franchisegever en franchisenemer een franchise voorovereenkomst.

Aanvangsopleiding

De franchise voorovereenkomst geeft beide partijen de ruimte om inhoudelijk aan elkaar te wennen. Kennisoverdracht is hierbij essentieel. Dit wordt ook onderschreven in de nieuwe Nederlandse Franchise Code, waarin wordt gesproken over een toegespitste aanvangsopleiding. De voorovereenkomstperiode kan de volgende elementen bevatten:

  • Inzicht in de (dagelijkse) processen en procedures van de formule;
  • Het businessplan van de franchisenemer;
  • Kennisoverdracht van franchisegever aan franchisenemer;
  • Assessment c.q. definitieve selectie van de franchisenemer;
  • Training on the job.

Het spreekt voor zich dat de franchiseformule (financiële) condities verbindt aan een dergelijke voorovereenkomstperiode. De formule gaat immers “met de billen bloot” en draagt een gedeelte van de knowhow over. Bovendien heeft de kandidaat-franchisenemer een escape: hij/zij kan alsnog afzien van het tekenen van de uiteindelijke franchiseovereenkomst.

Voor alle duidelijkheid: Franchise Connect adviseert hierin op exclusieve basis. Voor een aantal franchiseformules, hebben we veel succes met deze aanpak. En zeker in het licht van de Nederlandse Franchise Code, kan een voorovereenkomstperiode zorgen voor een solide fundament onder een langdurige samenwerking tussen franchisegever en franchisenemer.

Noot: dit artikel verscheen eerder in de Nationale Franchise Krant.

franchisevoorovereenkomst
AUTHOR

Carlo van Rienen

Eigenaar Carlo van Rienen is vanaf 2002 actief in de franchisewereld als franchisegever en adviseur voor centrale franchiseorganisaties en overige serviceorganisaties. Carlo is/was betrokken bij de ontwikkeling of herpositionering van franchiseformules en werkt als franchisespecialist, formuleontwikkelaar, procesmanager, interim formulemanager of franchise mediator. Daarnaast is hij als verandermanager betrokken bij transitietrajecten voor franchiseformules of andere commerciële samenwerkingsverbanden. Carlo begeleidt franchise-eigenaren en formulemanagers in het managen van de formule en/of de franchisenemers. Carlo begeleidde daarnaast werknemers in hun stap naar zelfstandig ondernemerschap c.q. franchisenemerschap. Tot slot publiceert en spreekt Carlo over franchising en overige samenwerkingsmodellen.

All stories by: Carlo van Rienen