• Franchise Connect | we know how

franchiseformule naar het buitenland

Met uw franchiseformule naar het buitenland. Wat komt daarbij kijken?

1024 683 Franchise Connect

Met uw franchiseformule naar het buitenland? Wat komt daarbij kijken?

In Nederland zijn relatief veel franchiseformules actief. Circa 90% van de in Nederland geregistreerde franchiseformules zijn van Nederlandse afkomst. Dit betekent dat de resterende 10% franchiseformules uit het buiteland zijn. Deze verhouding ligt in andere landen vaak anders. In België komen bijvoorbeeld circa 40% van de franchiseformules uit het buitenland.

Als éérste uitvalsbasis om de franchiseformule internationaal te laten groeien, kiezen Nederlandse formules vaak voor België. De afstand is te overbruggen en de taalbarrière is te overzien. Alhoewel Vlaanderen een andere cultuur kent dan Wallonië, is België als pilot voor een internationale franchiseformule dus zeer geschikt. België vormt daarnaast een perfecte “brug” voor de stap naar het veel grotere Frankrijk. Omdat België een andere ondernemingscultuur kent, doet u er verstandig aan om de uitrol van uw franchiseformule samen te doen met een Belgische ondernemer c.q. onderneming.

Juridisch fundament international franchising

Heeft u interesse in expansie buiten Nederland? Schakel dan naast ons ook een lokale franchisejurist in. Uiteraard zijn er overeenkomsten tussen de wet- en regelgeving rondom franchiseformules. Maar er bestaan vaak nog meer verschillen. Een Nederlandse franchisejurist zal dit niet in een ander land in kunnen vullen. Zeker voor een land waarin het rechtssysteem anders is. Enkele voorbeelden illustreren deze internationale verschillen:

  • Niet elk land kent nationale franchisewetgeving of wettelijke “disclosure” verplichtingen. Dit geldt voor Nederland, maar ook bijvoorbeeld voor Duitsland. In deze landen is er een bestendige lijn ontstaan door jurisprudentie in franchiserecht. Agentuurwetgeving en regels over mededingingsrecht of intellectueel eigendomsrecht worden in de rechtspraak toegepast, ook op franchiseovereenkomsten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een vergoeding voor een non-concurrentiebeding en/of goodwillvergoedingen.
  • België kent wel net als Frankrijk, Spanje en Italië specifieke wetgeving voor franchising. De wet bepaalt hier enkele verplichtingen van de franchisegever. In veel gevallen ziet deze franchise wetgeving toe op precontractuele franchise-informatie franchise ter bescherming van de kandidaat-franchisenemer. De precontractuele fase van de franchiseovereenkomst kent hier dus een wettelijk kader.
  • Voor landen in Europa is er de Europese Erecode Franchise (voluit: “De Europese Erecode inzake Franchising”). Alleen leden van een Nationale Franchise Vereniging onderschrijven deze erecode. Lokale franchiseverenigingen kunnen echter per land aanvullende richtlijnen voor bijvoorbeeld het verstrekken van precontactuele informatie geven.
  • Canada, De Verenigde Staten en Australië kennen specifieke franchise wetgeving. Er zijn onderlinge verschillen, maar de gemene deler is dat er scherpe regels zijn ter bescherming van franchisenemers. In de Verenigde Staten wordt de franchisenemer beschermd door een wettelijke verplichting tot het opstellen van een “Franchise Disclosure Document”. Dit is een zeer lijvig en gedetailleerd document volgens de “Uniform Franchise Offering Circular”.

Met uw franchiseformule naar het buitenland?

Franchise Connect adviseert u graag bij de uitrol van uw franchiseformule naar het buitenland. Van het International Franchise Businessplan, tot de vervaardiging van de internationale franchisedocumenten zoals een franchise agreement en een franchise manual, tot aan de werving en selectie van (master) franchisenemers. Hiervoor werken wij samen met ons internationaal netwerk in franchising, bestaande uit internationale franchise juristen en lokale franchise recruiters.

AUTHOR

Carlo van Rienen

Eigenaar Carlo van Rienen is vanaf 2002 actief in de franchisewereld als franchisegever en adviseur voor centrale franchiseorganisaties en overige serviceorganisaties. Carlo is/was betrokken bij de ontwikkeling of herpositionering van franchiseformules en werkt als franchisespecialist, formuleontwikkelaar, procesmanager, interim formulemanager of franchise mediator. Daarnaast is hij als verandermanager betrokken bij transitietrajecten voor franchiseformules of andere commerciële samenwerkingsverbanden. Carlo begeleidt franchise-eigenaren en formulemanagers in het managen van de formule en/of de franchisenemers. Carlo begeleidde daarnaast werknemers in hun stap naar zelfstandig ondernemerschap c.q. franchisenemerschap. Tot slot publiceert en spreekt Carlo over franchising en overige samenwerkingsmodellen.

All stories by: Carlo van Rienen