• Franchise Connect | we know how

franchise en onze naam

Franchise en onze naam Franchise Connect

1024 684 Franchise Connect

Franchise en onze naam Franchise Connect, what’s in a name?

Franchise is een gevleugeld begrip. De ontstaansgeschiedenis van het huidige franchisemodel gaat terug naar Isaac Singer met zijn naaimachines. Maar niemand denkt nog aan Isaac Singer. De term franchise is de bedenker “ontvlogen” en is ook een eigen leven gaan leiden. Maar franchise is niet alleen een gevleugeld begrip. In de praktijk wordt franchise ook vaak als containerbegrip gebruikt. Dit is ook logisch. Zeker als je beseft dat franchise in honderd-en-een verschillende branches en dus in veel verschillende vormen als  businessmodel wordt toegepast.

Ons bedrijf heet Franchise Connect. Dit blijkt al jaren geen verkeerde naam voor een full-service adviesbureau voor franchiseformules of bedrijven die een franchiseformule willen ontwikkelen. We focussen ons op franchise, maar om eerlijk te zijn:  ik ben zo’n 20% van mijn werkzame tijd niet (letterlijk) met franchise bezig!

Zo ontwikkelen we c.q. adviseren we naast franchiseformules allerlei soorten commerciële samenwerkingsverbanden zoals agenturen, resellerorganisaties, inkoopcombinaties, depothouderorganisaties, dealerorganisaties, shop-in-shops, licentieorganisaties en coöperaties.

In de praktijk is er vaak sprake van hybride vormen van commerciële samenwerking. Met andere woorden: elementen van verschillende vormen worden door elkaar gebruikt. Er is immers ook contractuele vrijheid ten aanzien van de wijze van samenwerken. Een franchiseovereenkomst kan dus bijvoorbeeld tevens een agentuurovereenkomst zijn. In dat laatste geval zal de overeenkomst dus tevens getoetst moeten worden aan de agentuurwetgeving.

Ook om commerciële redenen wordt het woord franchise soms vermeden. In sommige branches (met name in de dienstverlening) gebruikt men nog wel eens andere termen zoals bijvoorbeeld partnerformule. Ook andere benamingen komen voor.

Juridisch gezien is het uiteindelijke etiket van het samenwerkingsverband minder relevant. Bij geschillen zal een rechter altijd kijken naar de bedoeling van partijen en de feitelijke samenwerking in de praktijk. Een rechter kan dus dwars door het etiket heen prikken. Een partnerformule kan dus een zuivere franchiseformule zijn ondanks dat de benaming anders is.

But, what’s in a name!

Franchise of niet. Een goed vormgegeven samenwerkingsverband blijft een fantastisch fundament voor het succes van alle betrokken ondernemers.

AUTHOR

Carlo van Rienen

Eigenaar Carlo van Rienen is vanaf 2002 actief in de franchisewereld als franchisegever en adviseur voor centrale franchiseorganisaties en overige serviceorganisaties. Carlo is/was betrokken bij de ontwikkeling of herpositionering van franchiseformules en werkt als franchisespecialist, formuleontwikkelaar, procesmanager, interim formulemanager of franchise mediator. Daarnaast is hij als verandermanager betrokken bij transitietrajecten voor franchiseformules of andere commerciële samenwerkingsverbanden. Carlo begeleidt franchise-eigenaren en formulemanagers in het managen van de formule en/of de franchisenemers. Carlo begeleidde daarnaast werknemers in hun stap naar zelfstandig ondernemerschap c.q. franchisenemerschap. Tot slot publiceert en spreekt Carlo over franchising en overige samenwerkingsmodellen.

All stories by: Carlo van Rienen