• Franchise Connect | we know how

5 tips voor een succesvol werving- en selectieproces

5 tips voor een succesvol werving- en selectieproces

1024 702 Franchise Connect

5 tips voor een succesvol werving- en selectieproces.

Met ons bedrijf Franchise Connect helpen we franchiseformules bij de inrichting van hun werving- en selectieproces en de uitvoering van de werving– en selectiewerkzaamheden. Twee hulpvragen van formules komen hierbij vaak terug:

  • Help! We weten niet hoe we het aan moeten pakken.
  • Help! Hoe komen we aan kwalitatief goede franchisenemers?

De beantwoording van deze vragen is maatwerk. Immers geen enkele franchiseformule is hetzelfde. Toch kunnen we op basis van onze ervaring een aantal tips geven die bij elke franchiseformule zullen bijdragen aan een succesvol werving- en selectietraject.

  1. Maak een wervingsplan

Werving en selectie is vaak een grote en onderschatte kostenpost voor franchiseformules! Niet zelden ontstaat dit doordat er geen doordachte wervingsstrategie is. Welke wervingskanalen zet ik in? Wat doe ik met verticals, jobboards of social media? Is sourcing van kandidaten zinvol? Moet ik wel op een franchiseportal? Etc. etc. Te vaak merken we dat er geen wervingsstrategie is. Er wordt onvoldoende nagedacht over alternatieve wervingskanalen die eigenlijk veel succesvoller zijn dan de geijkte paden.

  1. Richt het selectieproces efficiënt in

Een goede franchiseformule heeft efficiënte processen. Dit geldt ook voor het werving- en selectieproces. Zorg voor een strak selectieproces waarin franchisegever én kandidaat-franchisenemer van meet af aan evenveel inspanningen moeten leveren om te komen tot een akkoord over de uiteindelijke samenwerking.

  1. Zorg voor goede precontractuele informatie

Precontractuele informatie omvat alle documentatie vanaf het eerste contactmoment tot aan het tekenen van een franchiseovereenkomst. Van vacaturetekst en informatiebrochure tot aan de franchiseovereenkomst. Zorg voor onderlinge consistentie in de documenten, doe aan verwachtingsmanagement naar de kandidaat-franchisenemer en vertel ook wat je niet kunt waarmaken.

  1. Gebruik een franchiserecruitment-systeem

Werving- en selectie is tijdrovend en arbeidsintensief. Zowel voor de franchisegever als voor de kandidaat-franchisenemer.  Automatiseer processtappen in je recruitmentsysteem. Zorg voor koppelingen met je website. Zorg dat je kunt monitoren en bijsturen op basis van goede rapportages.

  1. Besteed franchiserecruitment-werkzaamheden uit

Laten we eerlijk zijn. Franchiserecruitment is bij de meeste franchiseformules geen specialistenwerk. Kijk kritisch naar de eigen competenties op dit vlak. Bedenk dat een externe professional niet alleen know how en “handjes” levert, maar bovendien ook objectief kan beoordelen of er sprake is van een match tussen franchisegever en de kandidaat-franchisenemer.

In de precontractuele fase moeten zowel franchisegever als franchisenemer onderzoek verrichten en inspanningen leveren. Neem daar ook de tijd voor. Passen we bij elkaar? Zijn we voldoende complementair aan elkaar? Zijn onze investeringen gerechtvaardigd? Etc. etc. Door het inrichten van een goed werving- en selectieproces kan de franchisegever een fantastisch fundament leggen onder de samenwerking tussen franchisegever en franchisenemer.

Franchise ze!

AUTHOR

Carlo van Rienen

Eigenaar Carlo van Rienen is vanaf 2002 actief in de franchisewereld als franchisegever en adviseur voor centrale franchiseorganisaties en overige serviceorganisaties. Carlo is/was betrokken bij de ontwikkeling of herpositionering van franchiseformules en werkt als franchisespecialist, formuleontwikkelaar, procesmanager, interim formulemanager of franchise mediator. Daarnaast is hij als verandermanager betrokken bij transitietrajecten voor franchiseformules of andere commerciële samenwerkingsverbanden. Carlo begeleidt franchise-eigenaren en formulemanagers in het managen van de formule en/of de franchisenemers. Carlo begeleidde daarnaast werknemers in hun stap naar zelfstandig ondernemerschap c.q. franchisenemerschap. Tot slot publiceert en spreekt Carlo over franchising en overige samenwerkingsmodellen.

All stories by: Carlo van Rienen