• Franchise Connect | we know how

Advies bij het oprichten van een franchisevereniging

Bent u franchisenemer bij een organisatie en wilt u een franchisevereniging oprichten? Hier komt heel wat bij kijken. Er moet namelijk veel geregeld worden voordat een franchisenemersvereniging van start kan gaan. Bij Franchise Connect kunnen wij u helpen met het opzetten van een dergelijke vereniging. We hebben als specialisten op het gebied van franchises hier veel ervaring mee, die we graag inzetten om ook u en uw franchise verder te helpen. Neem dan ook contact met ons op om uw vragen te stellen over het opzetten van een vereniging voor franchisenemers. Alle andere vragen over franchises kunt u natuurlijk ook aan ons stellen.

 

 

Samenwerkingsmodellen

Wij adviseren over de juiste groeistrategie door samenwerking met andere ondernemers. Dit kan via franchising of via een ander samenwerkingsmodel.

Wat is franchise?

Franchising is een samenwerkingsvorm tussen twee juridisch zelfstandige ondernemingen: die van de franchisegever en franchisenemer, met als doel een win-win situatie te creëren.

Voordelen franchise

Waarom zou uw bedrijf juist via franchising willen groeien? Franchise Connect geeft u zowel de voordelen als de nadelen van franchise als groeistrategie.

Formule ontwikkelen

Is franchising de juiste expansiestrategie voor uw bedrijf of concept? Vanuit een vaste structuur ontwikkelen wij samen met u de franchiseformule stap voor stap.

Een franchisevereniging oprichten

Als franchisenemer wilt u dat uw belangen goed worden behartigd. Dit gebeurt onder andere via de franchiseraad. Dit is te vergelijken met een franchisevereniging, alleen nemen er ook mensen vanuit de franchiseorganisatie zitting in deze raad. Indien u daadwerkelijk de belangen van louter de franchisenemers wilt behartigen, dan is een franchisevereniging daar de oplossing voor. Deze vereniging is een rechtspersoon die als doel heeft dat uw vraagstukken goed worden afgehandeld en  er goed naar uw belangen wordt gekeken. Deze franchisenemersvereniging heeft een bestuur dat vanuit de leden wordt benoemd. Lidmaatschap van een dergelijke vereniging kan verplicht worden gesteld binnen bepaalde franchises.

 

Meer weten over een vereniging voor franchisenemers?

Wij helpen u graag met het opzetten van een franchisenemersvereniging, maar ook met het beheren hiervan. We hebben bij Franchise Connect vele jaren ervaring met alles wat maar met franchises te maken heeft. We zijn zelf actief geweest op dit gebied, zowel als franchisegever als franchisenemer. Zodoende weten we vanaf beide kanten wat er belangrijk is en wat er allemaal kan spelen. We zorgen er graag voor dat u zo effectief mogelijk onderdeel kan zijn van een franchise en dat hier wordt geluisterd naar uw ideeën en zorgen. Uiteraard kunnen we daarnaast ook helpen bij het opzetten van een franchise. U vindt meer informatie over onze diensten elders op deze website.