• Franchise Connect | we know how

Precontractuele informatie franchise

De precontractuele fase van een franchiseformule begint bij de informatie op de website of in de informatiebrochure en eindigt bij het tekenen van de franchiseovereenkomst. Franchisegever en kandidaat-franchisenemer hebben over en weer rechten en plichten in deze fase.

Daarnaast is het commerciële belang van goede franchise-informatie erg groot. Duidelijke en correcte informatievoorziening op het juiste moment in het selectietraject kan het verschil maken voor uw kandidaat. Wij zijn specialist in het vervaardigen van wervende, juridisch correcte precontractuele informatie t.b.v. kandidaat-franchisenemers, zoals daar zijn:

  • De franchisevacature (onder andere t.b.v. plaatsing op vacaturesites).
  • De franchise-informatiebrochure.
  • Het aanvraagformulier.
  • De geheimhoudingsverklaring.
  • De intentieverklaring / franchisevoorovereenkomst.
  • De exploitatiebegroting / exploitatieprognoses.
  • Het format businessplan.

Zorgplicht franchisegever

Door de jaren heen is er (onder andere ten gevolge van een grote hoeveelheid jurisprudentie en de recentelijke Nederlandse Franchsie Code) zorgplicht ontstaan voor de franchisegever richting de franchisenemer. Deze zorgplicht begint al bij het verstrekken van deugdelijke precontractuele informatie over uw franchiseformule voorafgaand aan het tekenen van de franchiseovereenkomst. Onvolledige of incorrecte informatie kan leiden tot aansprakelijkheid van de franchisegever en zelfs tot nietigheid van de franchiseovereenkomst.

precontractuele informatie

Wet acquisitiefraude

Tot voor kort bestonden er geen (wettelijke) regels over precontractuele informatie bij franchiseformules. Nergens in de rechtspraak worden concrete handvatten gegeven. Per 1 juli 2016 is echter de Wet Acquisitiefraude in werking getreden. De wet is geregeld in artikel 6:194 BW lid 2 tot en met 4. Deze wet richt zich op misleidende verkooppraktijken en is ook van toepassing op de juistheid in de voorstelling van zaken rondom de werving van personeel of franchisenemers. Onder acquisitiefraude wordt verstaan: “misleidende handelspraktijken tussen organisaties, waarbij verkooptechnieken worden gebruikt gericht op het winnen van vertrouwen en het wekken van verwachtingen teneinde de ander te bewegen tot het aangaan van een overeenkomst, waarbij de tegenprestatie niet of nauwelijks naar behoren wordt geleverd”.

Een van de grootste juridische geschillen tussen franchisegever en franchisenemer betreft het verstrekken en de interpretatie van omzetprognoses door de franchisegever aan de franchisenemer in de precontractuele informatie over de franchiseformule. Als een franchisenemer zich aansluit bij een franchiseformule dan verwacht hij de gedane investeringen terug te verdienen gedurende de franchiseovereenkomst-periode. Wordt de verwachte omzet niet gehaald, dan zoekt een franchisenemer vaak verhaal bij de franchisegever, waarbij gesteld wordt dat de franchisegever onjuiste precontractuele informatie over de franchiseformule heeft verstrekt gedurende de precontractuele fase.

Duidelijk is dat de deze prognoseproblematiek bij franchiserelaties ook onder de Wet Acquisitiefraude valt. Duidelijk is ook dat de franchisenemer door deze wet méér bescherming krijgt. Zo hoeft de franchisenemer niet meer zelf aan te tonen dat de omzetprognose niet deugde, maar geldt een omgekeerde bewijslast: de franchisegever zal zelf moeten aantonen dat hij zijn huiswerk goed gedaan heeft. Kan hij dit niet, dan is er sprake van een onrechtmatige daad met een verplichting tot schadevergoeding tot gevolg.

De Wet Acquisitiefraude is op 1 juli 2016 in werking getreden, dus prognoses die vanaf dat moment verstrekt zijn, kunnen onder de nieuwe wettelijke regeling vallen. Aan franchisenemers zijn dus belangrijke juridische middelen toegekend die hun rechtspositie bij prognoseproblematiek aanzienlijk versterken. Franchisegevers zullen dus extra zorgvuldig moeten handelen bij het vormgeven van hun precontractuele informatie over de franchiseformule.

Hulp nodig bij het verstrekken van precontractuele informatie?

Kom bij ons op de koffie.