• Franchise Connect | we know how

Franchiserecruitment uitbesteden

Zelf doen of (deels) uitbesteden? Franchiserecruitment uitbesteden? Dat is de kernvraag bij de beslissing om Recruitment Process Outsourcing in te zetten voor uw franchiseformule. Werving van franchisenemers is een vak apart. Ook in het selectieproces van franchisenemers kan veel mis gaan. Het proces is tijdrovend en arbeidsintensief. De doorlooptijd is vaak lang en kent een hoog afbreukrisico. Maak samen met Franchise Connect de afweging om (onderdelen van) het werving-en-selectieproces uit te besteden.

Voorbeelden van uitbesteding recruitment werkzaamheden:

  • Uitbesteden van wervingsactiviteiten.
  • Beheren van het totale recruitmentproces, van kandidaten-instroom tot getekende overeenkomst.
  • Screening van alle kandidaten die instromen.
  • Telefonische en/of persoonlijke preselectie.
  • Het inzetten van een online Franchise Ondernemerstest als onderdeel van het selectietraject.
  • Selectiegesprekken, bespreking van het businessplan etc.
  • Contractbesprekingen.
  • Een ‘second opinion’ van een franchise-expert van Franchise Connect als onderdeel van het selectietraject.
Uw franchiserecruitment uitbesteden?

Kom bij ons op de koffie.