• Franchise Connect | we know how

Franchisenemers selecteren

Franchise Connect kan uw franchiseformule helpen met franchisenemers selecteren. Wij adviseren u over de inrichting van het selectieproces (en de onderliggende procedures) van de franchiseformule. Hierbij wordt rekening gehouden met de volgende zaken:

  • De selectiecriteria van de franchiseformule.
  • Effectief en correct gebruik van de precontractuele informatie in de juiste fase van het selectieproces.
  • Effectief selecteren van kandidaten door het selectieproces anders, effectiever in te richten.
  • Zoveel mogelijk zelfwerkzaamheid van de kandidaat in elke fase van het selectieproces. Kandidaat-franchisenemers krijgen hierbij ook een eigen verantwoordelijkheid.
  • De mogelijkheid van externe toetsing van de franchiseondernemers-competenties van de kandidaat door een externe franchiseprofessional of op basis van een Franchise Ondernemerstest.

Selectieproces franchisenemers

Het selectieproces van franchisenemers is een van de meest cruciale processen voor franchiseformules. U heeft een kandidaat, maar nu gaat u samen een proces in. In dit proces wordt niet alleen bepaald in hoeverre de juiste franchisenemer wordt geselecteerd (deze selectie geldt overigens ook omgekeerd: de kandidaat-franchisenemer selecteert ook uw franchiseformule). Het is echter ook belangrijk om het selectieproces zo efficiënt mogelijk in te richten! Zeker bij grote aantallen kandidaten is dit een van de meest tijdrovende en dus dure processen voor franchiseformules. Standaardisering en automatisering van processtappen, timing en zelfwerkzaamheid van uw kandidaat-franchisenemers zijn hier sleutelbegrippen. Bent u benieuwd naar wat we voor uw franchiseformule kunnen betekenen op het gebied van het stroomlijnen van uw selectieproces? Dan vertellen we er u graag meer over.

Competenties van een franchisenemer

Franchisenemers selecteren is anders dan personeel selecteren! Deze twee processen zijn niet met elkaar te vergelijken. Een CV is bijvoorbeeld minder belangrijk voor het selecteren van ondernemers. Het draait bij ondernemers veel meer om ambitie, drive en ondernemerscompetenties. Franchise Connect toetst op de ondernemerscompetenties die nodig zijn bij de start van een franchiseformules. Hierbij onderscheiden we taakcompetenties en gedragscompetenties. Kennis, inzicht en vaardigheden behoren tot de taakcompetenties. Houding en gedrag behoren tot de gedragscompetenties. We ontwikkelden hiervoor een Franchise Ondernemerstest.

Niet iedereen is geschikt als ondernemer én geschikt als franchisenemer. Franchise Connect ontwikkelde hiervoor een online Franchise Ondernemerstest. De rapportage van de Franchise Ondernemerstest geeft inzicht in sterke en zwakke competenties als ondernemer én als franchisenemer.

Voorovereenkomstfase franchisenemers

Een belangrijk aspect is de precontractuele fase vóórdat de definitieve franchiseovereenkomst wordt getekend. In deze fase hebben zowel franchisegever als franchisenemer een wederzijdse onderzoeksplicht. Passen we bij elkaar? Zijn we voldoende complementair aan elkaar? Zijn onze investeringen gerechtvaardigd?

Een goed antwoord op deze vragen vergt inzicht in elkaars competenties en toegevoegde waarde. In een goede selectieprocedure voor kandidaat-franchisenemers komt dit aan bod. Als extra selectie-instrument passen we steeds vaker een voorovereenkomstperiode toe waarin een “stage” is inbegrepen. Hiervoor tekenen franchisegever en franchisenemer een franchise-voorovereenkomst. De voorovereenkomstperiode geeft beide partijen de ruimte om inhoudelijk aan elkaar te wennen. Kennisoverdracht is hierbij essentieel. Dit wordt ook onderschreven in de Nederlandse Franchise Code, waarin wordt gesproken over een toegespitste aanvangsopleiding.

Meer weten over de voorovereenkomstperiode? Lees dan hier verder.

Hulp nodig bij het selecteren van franchisenemers?

Kom bij ons op de koffie.