• Franchise Connect | we know how

Wervingsstrategie

Uw franchiseformule wilt groeien en u heeft daarvoor wervingsbudget beschikbaar. Maar nu? Waar moet u werven en hoe zet u de middelen efficiënt in? Welke wervingskanalen zet u in? Wij adviseren op basis van onze ervaring in franchiserecruitment en maken samen met u een definitieve keuze voor de allocatie van uw wervingsbudget.

Selectieproces

Werving en selectie van franchisenemers is een tijdrovend proces. Waar legt uw franchiseformule drempels in het proces? Hoe toetst u uw kandidaten? En hoe richt u het proces zo efficiënt mogelijk in tegen de laagste kosten en de minste tijd zonder concessies te doen aan de grondigheid van het proces. Wij adviseren u over de inrichting van uw selectieproces.

Precontractuele informatie

Conflicten tussen franchisenemer en franchisegever zijn vaak terug te voeren op onduidelijkheden in de precontractuele fase. Een goede precontractuele informatie is dus van belang. Niet alleen juridisch, maar zeker ook uit commercieel oogpunt! Uw kandidaten nemen beslissingen op basis van uw informatie. Wij ontwikkelen wervende en correcte precontractuele informatie.

Franchise Recruitment Systeem

De werving en selectieprocedure voor franchiseformules verschilt wezenlijk van de procedure voor loondienstfuncties. Het functioneel inrichten van een franchiserecruitment-proces in een recruitmentsysteem stuit in de praktijk op onmogelijkheden in de software en een gebrek aan kennis van leveranciers van recruitmentsoftware. Maatwerk is tijdrovend en erg duur. Wij hebben hiervoor een goedkope oplossing.

Franchise Recruitment Website

U kent wellicht de recruitment-websites die veel (corporate) bedrijven hebben. Vaak onder namen als “werken bij….”. Voor uw franchiseformule is dit ook mogelijk: een Franchise Recruitment Website is er voor elk budget! Het draagt bij aan de professionele uitstraling van uw franchiseformule en biedt fantastische mogelijkheden om online door uw kandidaat-franchisenemers gevonden te worden. Wij adviseren u hier graag over.

Uitbesteding werving en selectie

Zelf doen of (deels) de werving en selectie uitbesteden? Dat is de kernvraag bij de beslissing om wel of niet Recruitment Process Outsourcing in te zetten voor uw franchiseformule. Als professional in recruitment én franchise kunnen wij u werk uit handen nemen in het gehele werving en selectieproces. Maak samen met Franchise Connect de afweging om (onderdelen van) het selectieproces uit te besteden.