• Franchise Connect | we know how

Franchiseformule verbeteren

Stilstand is achteruitgang. Dit geldt zeker ook voor franchiseformules. Een franchiseformule evolueert. Externe omgevingsfactoren, maar ook interne factoren spelen een rol. De expertise en kritische blik van uw franchisenemers vergroten de kracht van uw franchiseconcept, maar zorgen er ook voor dat dit concept en de bijbehorende samenwerking met de franchisenemers voortdurend moeten worden aangepast.

Franchisegevers die hun franchiseformule verbeteren, dienen de volgende zaken in ogenschouw te nemen:

 • Communiceer voortdurend met uw franchisenemers over de veranderingen die op stapel staan. Zorg dat u draagvlak creëert bij uw franchisenemers.
 • Betrek franchisenemers bij de veranderingen. De samenwerking met de franchiseraad of vereniging van franchisenemers is hierin belangrijk. Uw franchisenemers maken de formule en zijn lokaal de uitvoerder van uw concept. Franchisenemers kunnen ook uw interne ambassadeur of ideeëngenerator zijn.
 • Zorg voor een financiële onderbouwing van de aanpassingen in de verdienmodellen voor zowel franchisegever als franchisenemer.
 • Zorg voor een juridisch fundament en bouw de nodige flexibiliteit in uw franchiseovereenkomst in.
 • Zorg voor een periodieke aanpassing in de operationele processen en procedures. Dit legt u vast in het operationeel handboek. Borg deze aanpassingen bij uw franchisenemers.
Franchiseformule verbeteren

Franchiseformule Scan

Wij toetsen uw franchiseformule op alle relevante onderdelen met de door ons zelf ontwikkelde Franchiseformule Scan’. Franchise Connect helpt u graag bij de verdere professionalisering van uw formule! Onderwerpen die aan bod komen in de Franchiseformule Scan, zijn:

 • Organisatie (formulemanagement, franchisemanagement en backoffice)
 • Propositie voor franchisenemers c.q. dienstverlening voor franchisenemers
 • Contracten & documentatie (franchiseovereenkomst, franchisehandboek)
 • Financiële en fiscale positie franchiseformule en franchisenemers
 • Franchise communicatiestructuur (franchiseraad, vereniging van franchisenemers)
 • De rol van franchisenemers
 • Werving- en selectieproces
 • Processen, procedures en systemen

“Hoe scoort uw eigen franchiseformule bij uw kandidaat-franchisenemers en bestaande franchisenemers? Is uw franchiseformule formeel, juridisch en in de praktijk meegegaan met de tijd? Het is het goed om hier eens met een onafhankelijke en objectieve blik naar te laten kijken.”

logo
Meer weten over veranderingen bij franchiseformules?