• Franchise Connect | we know how

Uw franchiseformule internationaal ontwikkelen

Is voor uw franchiseformule expansie binnen Nederland niet genoeg? Franchise Connect draagt graag bij aan de groeiambities van bedrijven. Steeds meer formules trekken de landsgrenzen over. Zodra franchising een aantoonbaar winstgevend concept in Nederland is, heeft het de potentie om over de grens te gaan. Een geleidelijke groei is dan vaak verstandiger dan snelle expansie. Vaak start de expansie in eerste instantie naar een land waar dezelfde taal wordt gesproken, zoals België, Aruba, Bonaire, Curaçao of Suriname. Enkele grote Nederlandse franchiseformules die hun franchiseformule internationaal hebben uitgerold, zijn: Hunkemöller, Rituals, Blokker, Straetus, Golden Tulip, Hans Anders, Fit20, HEMA en GAMMA.

Er zijn de volgende redenen te noemen van de toenemende internationalisatie van franchiseformules:

  • Franchising is gebaseerd op schaalvoordelen: expansie van het kleine Nederland naar het grote buitenland levert nog meer schaalvoordelen op.
  • Risico’s worden gespreid. De afhankelijkheid van één lokale afzetmarkt wordt hiermee verkleind.
  • Nieuwe omzet wordt aangeboord zoals omzet fee,  franchise fee, royalty fee en licentie fee.
  • Internationale (merk)waarde vergroot de shareholders value.
  • De toenemende digitalisering in processen en procedures zorgt er voor dat een franchiseformule makkelijker op afstand gemanaged kan worden.
  • Taalbarrières komen steeds minder vaak voor.

 

Succes in het buitenland voor Nederlandse franchiseformules vergt een lange adem en een goed fundament. Franchise Connect adviseert franchiseformules bij hun stap naar het buitenland!

franchiseformule internationaal

Vormen van international franchising

Een franchiseformule internationaal ontwikkelen, betekent grensoverschrijdende franchise samenwerking. International Franchising kan op drie manieren worden uitgevoerd:

Bij direct franchise verleent de franchisegever rechtstreeks franchiserechten aan een franchisenemer in een ander land. De franchisegever is bij machte om de franchisenemer in het buitenland zelf aan te sturen.

Hierbij verleent de franchisegever franchiserechten aan een master franchiser. Deze master franchiser verkrijgt in een land exclusieve rechten om op haar beurt weer franchiserechten aan franchisenemers in het betreffende land te verlenen.

Hierbij start het bedrijf een dochteronderneming in het buitenland die op haar beurt als franchisegever in het betreffende land optreedt.

Met uw franchiseformule naar België

In Nederland zijn relatief veel franchiseformules actief. Circa 90% van de in Nederland geregistreerde franchiseformules zijn van Nederlandse afkomst. Dit betekent dat er in Nederland 10% buitenlandse formules actief zijn. Deze verhouding ligt in het buitenland vaak anders. In België bijvoorbeeld komen ca. 40% van de franchiseformules uit het buitenland.

Als éérste uitvalsbasis om de franchiseformule internationaal te laten groeien, kiezen Nederlandse formules vaak voor België. De afstand is namelijk te overbruggen en de taalbarrière is te overzien. Interesse in een expansie buiten Nederland? Schakel ons in!

Voorbereidend (markt)onderzoek in het buitenland

Uitbreiding naar het buitenland via een franchiseformule is een fantastische uitdaging en kan zeer lucratief zijn. Maar dat gaat natuurlijk niet zonder slag of stoot. Met onze partner Brilliant Work kunnen we adviseren vanuit franchiseperspectief én vanuit exportperspectief! Voor bedrijven met minder dan 250 werknemers kunnen de kosten hiervoor zelfs (gedeeltelijk) vergoed worden door overheidssubsidie!

Met uw franchiseformule naar het buitenland?

Kom bij ons op de koffie.