• Franchise Connect | we know how

Franchise mediation

Interim management van Franchise Connect wordt dikwijls ingezet voor conflictmanagement of operationeel franchise- of formulemanagement. Bij een startende franchisegever heeft het management wellicht de behoefte om de kennis op het gebied van franchise op een hoger niveau te brengen. Een interim manager kan ook hier oplossing bieden.

Mediation is een wijze van conflictoplossing tussen twee partijen buiten de rechter om, waarbij via bemiddeling door een professionele onafhankelijke derde, de mediator, partijen zelf naar een oplossing zoeken om hun geschil op te lossen op basis van hun wederzijdse belangen (NFV, 2017).

Meningsverschillen of conflict?

Het komt voor in de beste huwelijken: er ontstaat een verschil van mening. Over dat meningsverschil gaat men met elkaar in gesprek en de een probeert de ander te overtuigen van zijn of haar gelijk. Vaak wordt de lucht dan weer geklaard. Maar soms klaart de lucht niet! En er volgen brieven over en weer. Er dreigt een conflict te ontstaan.

Dit gebeurt natuurlijk ook binnen franchiserelaties.

Franchisegever en franchisenemer willen graag blijven samenwerken maar door het meningsverschil dreigt een relatie die zo goed begon, te worden verstoord. Om een meningsverschil – dat inmiddels meer een conflict is – op te lossen, kan mediation een perfecte oplossing zijn.

Franchise Connect kan als franchise mediator sturend optreden door de gesprekken in goede banen te leiden. We kunnen ons verplaatsen in zowel franchisegever als franchisenemer. We adviseren op basis van onze ervaring. Die zit immers aan beide kanten van de medaille: ooit waren we zowel franchisegever als franchisenemer! Daarnaast kunnen we adviseren over de (juridische) haalbaarheid van mogelijke oplossingen. Anders dan het voorleggen van een zaak aan een rechter of een arbiter komt er bij mediation door Franchise Connect geen einduitspraak, maar komen we meestal tot een regeling die we vervolgens schriftelijk vastleggen.

Toch een franchise advocaat nodig?

Voorwaarde om mediation een kans van slagen te geven is dat zowel franchisegever als franchisenemer bereid is om tot een oplossing van een geschil te komen. Zakelijk gezien lijkt dit logisch! Soms blijkt echter dat een discussie zo principieel is, dat beide partijen elkaar daarin niet vinden. Een advocaat kan dan onvermijdelijk zijn. Door ons partnership met AG Hart Advocaten, een advocatenkantoor gespecialiseerd in franchise, kunnen we ook die stap met u zetten!

franchise mediation
logo
Hoe los ik een conflict met mijn franchisenemer(s) op?

Franchise Connect staat voor u klaar.