• Franchise Connect | we know how

Franchise marketing 

Centrale en landelijke franchisemarketing is een van de grootste troeven van franchising. Bundeling van marketingbudgetten, zowel die van franchisenemers als van de franchisegever, geeft de gehele franchiseformule méér marketing power! Een centraal franchisemarketingbudget maakt het mogelijk dat er gezamenlijk marketinginvesteringen gedaan kunnen worden die de franchisenemer individueel niet kan doen. Denk bijvoorbeeld aan landelijke TV-reclames of het inzetten van BN’ers/social influencers als boegbeeld voor uw merk.

Andere argumenten voor centrale franchisemarketing, zijn:

 • Er is méér marketingkennis aanwezig bij de centrale organisatie.
 • Het scheelt veel tijd.
 • Centrale marketing is een betere voorwaarde om maximaal inkoopvoordeel te realiseren.
 • De uniformiteit in uw marketingcommunicatie wordt beter gewaarborgd.
franchise marketing

Franchisemarketing landelijk en gezamenlijk

Als franchisegever wilt u graag een merk van landelijke allure zijn of in dit ieder geval uitstralen. Uitgaven voor landelijke marketing worden centraal gedaan onder de verantwoordelijkheid van de franchisegever. Voorbeelden zijn landelijke marketingcampagnes, het voeren van een landelijk assortiment of simpelweg alle marketingbestedingen die, omwille van het inkoopvoordeel of benutting van specifieke marketingexpertise, beter centraal geregeld kunnen worden.

Een (sterk) landelijk merk is nog geen garantie op succes voor de franchisenemer lokaal. Daar waar de meeste franchisegevers vooral bezig zijn met landelijke marketing, is vaak de grootste omzetbijdrage van franchisenemers toe te schrijven aan sterke lokale marketing en lokale vindbaarheid op internet en social media.

Franchisemarketing lokaal

Als franchisegever wilt u groeien. Dit doet u samen met uw franchisenemers, want zij weten wat er lokaal gebeurt en zitten bovenop het nieuws! Een goede franchiseformule besteedt dus veel aandacht aan lokale franchisemarketing en begeleidt haar franchisenemers hier intensief bij.

De lokale marketing in het werkgebied van de franchisenemer is uiteraard de verantwoordelijkheid van de lokale franchisenemer. Alle communicatie dient uiteraard wel te voldoen aan de huisstijlnormering van de franchisegever. Voorbeelden van lokale marketing zijn een advertentie in de lokale weekkrant, het voeren van een lokaal assortiment dat afwijkt van het landelijk assortiment of een abonnement bij een lokale businessclub.

De financiering van het marketingbudget

Voor het landelijke of gezamenlijke marketingbudget betaalt de franchisenemer vaak een marketingfee. Vaak draagt de franchisegever ook zelf bij aan het marketingbudget. Ook leveranciers van de franchiseformule kunnen een bijdrage leveren aan het landelijke, centrale marketingbudget. Uitgaven voor lokale marketing worden gedaan de franchisenemer zelf. Hij/zij financiert dit uit eigen reserveringen of uit zijn/haar eigen exploitatie.

Meer lezen over franchise marketing? Lees onze knowhow over franchise marketing in de praktijk. 

Franchisemarketing in de praktijk

In de praktijk zien we dat het niet altijd eenvoudig is om franchisemarketing op een goede manier te implementeren in de formule. Sterker nog, het is soms een bron van conflicten, omdat franchisenemers nog wel eens het gevoel hebben dat de marketinggelden niet goed worden besteed.

We zien de volgende vragen bij franchiseformules:

 • Hoe gaan we onze franchisemarketing contractueel inbedden? Hoe leggen we zaken ten aanzien van franchisemarketing vast in de franchiseovereenkomst en/of het franchisehandboek?
 • Welke bestedingen horen in het landelijke marketingbudget en welke investeringen moeten gedaan worden vanuit het lokale marketingbudget?
 • Hoe betrekken we onze leveranciers slim bij onze marketingactiviteiten?
 • Hoe richten we het besluitvormingsproces in als het gaat over besteding van het landelijke marketingbudget?
 • Hoe bakenen we de verantwoordelijkheid en taken van een marketingcommissie en/of adviesraad vast?
 • Hoe richten we landelijke marketingcampagnes in op een dusdanige manier dat franchisenemers lokaal wijzigingen kunnen aanbrengen?
 • Hoe borgen we de uniformiteit van de lokale marketingacties van onze franchisenemers?
 • Hoe financieren we onze marketingbudgetten?
 • Hoe onderbouwen de hoogte van een marketingfee?
 • Hoe gaan we om met afbakening van werkgebieden in de combinatie met lokale marketing?
Meer weten over franchise marketing?

Kom bij ons op de koffie.