• Franchise Connect | we know how

Franchise haalbaarheidsanalyse

Uw onderneming blijkt succesvol te zijn in een markt waar voldoende vraag is naar uw product of dienst. Uw bedrijf is winstgevend en klaar om (internationaal) uit te breiden. Kortom: u heeft groeiambities! Neem dan franchising als businessmodel in overweging en doe bij ons de franchise haalbaarheidsanalyse.

In welke branche uw bedrijf ook actief is: franchising (of een ander commercieel samenwerkingsverband) kan een perfect businessmodel zijn om versneld, kostenefficiënt en met minder kapitaalsinvesteringen te groeien. Maar er zitten ook nadelen aan franchising! Wellicht wegen de voordelen voor uw bedrijf niet op tegen deze nadelen. Om op voorhand een eerste afweging te maken, hebben wij een overzicht van “Voor- en nadelen van franchise” van het businessmodel franchising gemaakt.

Franchise als groeimodel voor uw bedrijf?

Franchise Connect structureert haar franchiseadvies door een gefaseerde aanpak volgens ons model “Fasering in franchise”.  In deze fase schrijft uw organisatie een Franchise Businessplan en voert u feitelijk een franchise haalbaarheidsanalyse uit. Op deze manier wordt de (financiële) haalbaarheid van de franchiseformule getoetst, zowel voor de franchisegever als voor de franchisenemer.

“Het belang van een structurele aanpak in formuleontwikkeling is groot! Het komt te vaak voor dat er te weinig tijd wordt gestoken in de haalbaarheidsfase en ontwikkelfase. Met andere woorden: “het huis is gebouwd, maar de fundering is vergeten”.

franchise haalbaarheidsanalyse

De onderdelen van de franchise haalbaarheidsanalyse

In de haalbaarheidsanalyse wordt de formule getoetst op het concept zelf, de organisatie van de franchisegever, het gedetailleerde (zoek) profiel van de franchisenemer, werving & selectie, de dienstverlening aan de franchisenemer, de inhoud van de samenwerking, de logistiek, de juridische onderbouwing, het meerjarige verdienmodel voor franchisegever en franchisenemer en het managen van de formule.

Franchise Connect maakt in deze ideefase een gedetailleerde haalbaarheidsanalyse als blauwdruk voor de formeel (juridisch) te ontwikkelen franchiseformule. We waarschuwen in deze fase aspirant-franchisegevers voor de valkuilen waar we ooit zelf in stapten of waar we andere franchisegevers in zien stappen. Pas ná het afronden van de haalbaarheidsanalyse beslist u of u definitief doorgaat op basis van het Franchise Formuleplan. Deze beslissing onderbouwen we bij Franchise Connect met haalbaarheidsscenario’s, exploitatiebegrotingen en meerjarige verdienmodellen voor zowel franchisegever als franchisenemer.

“Een goed fundament onder uw franchiseformule behoedt uw bedrijf voor verkeerde investeringsbeslissingen”.

logo
Meer weten over de volgende stappen?

De franchiseovereenkomst en het frachisehandboek