Franchise financieren

Franchise financieren, in hoeverre helpt de franchisegever haar franchisenemer? De franchisegever draagt niet bij aan de kapitaalsbehoefte van de franchisenemer. Hij/zij kan echter wel de helpende hand bieden bij het verkrijgen van de benodigde financiering. Zo kan de franchisegever ondersteuning bieden bij het opstellen van een volledig businessplan inclusief investeringsbegroting en exploitatiebegroting. Zo’n plan moet, naast de omschrijving van de ondernemer, de franchisegever, het bedrijf en het product of dienst, aangeven hoeveel er geïnvesteerd dient te worden. Daarnaast moet het overzichtelijk in kaart brengen wat de opbrengsten, kosten, afschrijvingen en het ondernemersinkomen zullen zijn. Het wordt met zo’n businessplan voor de franchisenemer eenvoudiger om krediet te verkrijgen. De franchisenemer zal echter –als ondernemer- altijd een bepaald bedrag aan eigen kapitaal moeten  inbrengen. De hoogte daarvan is afhankelijk van de eisen die de franchisegever en/of de bank stellen.

Vormen van financieringen

Bank

De combinatie van een goed onderbouwd ondernemingsplan met degelijke begrotingen in combinatie met een goede beoordeling van de ondernemer plus franchisegever kan er voor zorgen dat een bank net iets makkelijker wil financieren. Een franchisegever kan ook een regeling treffen met een bank voor de financiering van zijn franchisenemers in de vorm van een financieringsarrangement. Zo’n arrangement maakt het verkrijgen van krediet voor een franchisenemer vaak nóg gemakkelijker.

Microkrediet

Er zijn ook speciale financieringspotjes voor kleine, startende ondernemingen. Vaak gefinancierd door een aantal banken en de overheid tezamen. De leningsbedragen zijn gemaximeerd en de rente is altijd vrij hoog in vergelijking tot andere financieringsvormen.

Private equity

Private equity is vermogen afkomstig van (meestal professionele) beleggers. Een investering in een jong bedrijf wordt venture capital genoemd, oftewel durfkapitaal. Dit is beleggen met veel risico maar ook met potentieel enorme rendementen. Meestal gaat het om de grotere bedragen en investeert de private investeerder zijn vermogen in ruil voor zeggenschap in dit bedrijf. Soms zal een investeerder een aandeelpercentage eisen in de onderneming, vooral als hij relatief veel eigen vermogen verschaft. Na enkele jaren wordt het belang weer verkocht.

Er zijn ook participatiemaatschappijen waarbij het bestuur namens meerdere professionele beleggers (de participanten) het gezamenlijk ingelegde vermogen investeert in ondernemingen.

Crowdfunding

De financiering van uw startkapitaal wordt niet altijd meer traditioneel geregeld bij de bank, maar gebeurt steeds vaker via crowdfunding. Bij crowdfunding wordt de benodigde financiering opgehaald bij vele, kleine (niet professionele) investeerders: de crowd. Deze investeerders nemen een klein risico, waardoor zij een hoger rendement op hun geld (kunnen) ontvangen dan de traditionele spaarrekeningen bieden. Zo krijgt de investeerder een prima rente van tussen de vier en dertien procent, afhankelijk van het risico van het te financieren project en de geldende marktrentes.

In de praktijk blijkt dat 50% van startende franchisenemers crowdfunding verkiest boven een financiering bij de bank. Crowdfunding kan een mogelijkheid bieden wanneer een aanvraag bij de bank wordt afgewezen. Daarnaast is crowdfunding voordelig vanwege een duidelijke en formele samenwerking die ontstaat door middel van de financiële betrokkenheid van vrienden, familie en kennissen. Naast geld kan crowdfunding ambassadeurs/klanten voor uw product/dienst opleveren. Op platforms kunnen investeerders namelijk laten zien in welk project zij vertrouwen hebben en welk project zij gesteund hebben.

De looptijden van crowdfundingsprojecten variëren tussen een half jaar en 10 jaar. Ook de financieringsbedragen variëren tussen enkele duizenden euro’s en enkele tonnen. Het inzetten van crowdfunding kan dus zeer flexibel en op een manier die bij uw onderneming of ondernemingsplan past.

Stapelen van vormen

Tegenwoordig ziet men ook steeds vaker een combinatie van bovengenoemde vormen. Bij franchise is dit dan meestal de combinatie van een banklening met crowdfunding. Twee vormen die dan tezamen het benodigde kapitaal bijeen brengen. Crowdfunding geeft een bank meer vertrouwen in het product of dienst en een lening van de bank kan de ‘crowd’ op haar beurt weer meer vertrouwen geven. En meer vertrouwen betekent dat de financiering makkelijker en sneller geregeld kan worden.

 

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Franchise Connect kan u helpen bij het verkrijgen van franchise financieringen. Uw franchisenemers kunnen bij ons (of via ons bij onze partners) terecht voor begeleiding van de financieringsaanvraag inclusief een perfecte dossiervorming. Aan de hand van de getroffen voorbereidingen en de vermogens– en inkomenspositie, wordt een investeringsprognose, liquiditeitsprognose, exploitatieprognose en aflossingsplan gemaakt ter voorbereiding van de financieringsaanvraag. Wij verzorgen ook de financieringsaanvraag , waarbij we samen kijken welke financieringsoplossing het beste zou passen bij de ondernemer en zijn/haar onderneming. Garanties tot een succesvolle aanvraag kunnen we helaas niet geven: het succes is ook afhankelijk van factoren die buiten onze macht liggen.

Meer weten over franchise financiering?

Kom bij ons op de koffie.