• Franchise Connect | we know how

Franchise haalbaarheidsanalyse

Wilt u onderzoeken of franchise de juiste groeistrategie voor uw bedrijf is? Franchise Connect maakt in de ideefase een gedetailleerde haalbaarheidsanalyse als blauwdruk voor de formeel (juridisch) te ontwikkelen franchiseformule.

Franchise management

Wilt u externe franchise-expertise inhuren? Heeft u behoefte aan interim franchise professionals? Wellicht biedt projectmanagement van Franchise Connect voor uw bedrijf de oplossing. Wij leveren ervaren en deskundige formule- en franchisemanagers.

Franchiseformule verbeteren

Stilstand is achteruitgang. Dit geldt zeker ook voor franchiseformules. De kritische blik van uw franchisenemers vergroten de kracht van uw concept, maar zorgen er ook voor dat dit concept voortdurend moet worden aangepast.

Overeenkomst en handboek

De basisafspraken tussen franchisegever en franchisenemer worden schriftelijk vastgelegd in een franchiseovereenkomst en -handboek. Beide documenten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en moeten dus consistent worden beschreven.

Franchise adviesraad

Voor een franchiseformule is de samenwerking tussen de franchisegever en haar franchisenemer(s) erg belangrijk. Om de formule goed te kunnen besturen, is het instellen van een franchisenemer-vertegenwoordiging essentieel.

Franchiseformule financieren

De franchisegever draagt niet bij aan de kapitaalsbehoefte van de franchisenemer. Hij/zij kan echter wel helpen bij het verkrijgen van de benodigde financiering. Franchise Connect weet raad met de verschillende financieringsvormen voor een formule.

“Franchise Connect heeft ervaring en expertise op het terrein van ontwikkeling en herpositionering van franchiseformules en andere commerciële samenwerkingsverbanden. We kunnen bogen op méér dan 25 jaar praktijkervaring als franchisegever, franchisedirecteur, (interim) formule- en franchisemanager, maar óók als franchisenemer. Samen met het team van Franchise Connect zijn wij graag uw franchiseadviseur!”

Carlo van Rienen en Guus de Jongh

Franchiseformule internationaal

Is voor uw franchiseformule expansie binnen Nederland niet genoeg? Steeds meer formules trekken de landsgrenzen over. Zodra franchising een aantoonbaar winstgevend concept in Nederland is, heeft het de potentie om over de grens te gaan.

Franchise mediation

Interim management van Franchise Connect wordt dikwijls ingezet voor conflictmanagement. Een conflict tussen franchisegever en franchisenemer kan ook opgelost worden door een mediator. Kennis van franchising bij de mediator is dan wel een must!

Franchise marketing

Centrale en landelijke franchisemarketing is een van de grootste troeven van franchising. Bundeling van marketingbudgetten, zowel die van franchisenemers als van de franchisegever, geeft de gehele franchiseformule méér marketing power!