• Franchise Connect | we know how

Posts By :

Carlo van Rienen

Terug naar de tekentafel

(Terug) naar de tekentafel

961 1024 Franchise Connect

(Terug) naar de tekentafel tijdens de coronacrisis Ondernemen in de coronacrisis is een buitengewoon ongewone situatie op een voor iedereen onbekend terrein.  We voelen als ondernemer allemaal de impact van COVID-19. Ondernemen binnen een samenwerkingsverband zoals een franchiseformule, maakt het nog complexer en brengt extra uitdagingen met zich mee. Alle maatregelen die worden genomen als…

read more
Support coronacrisis

Franchiseadvies tijdens de coronacrisis

1024 748 Franchise Connect

Zoveel ondernemers, zoveel verhalen Een ding is ons nog maar eens duidelijk geworden tijdens de coronacrisis: zoveel ondernemers, zoveel verhalen. Elk bedrijf is uniek. Elke (sub)branche kent zijn eigen uitdagingen. Dit geldt ook voor onze klanten. Ik tel met gemak 50 verschillende branches waarin onze klanten actief zijn. Onze klanten acteren niet alleen als franchiseformule, maar…

read more
kenmerken van een goede formule

7 kenmerken waar een goede franchiseformule aan voldoet

1024 768 Franchise Connect

7 kenmerken waar een goede franchiseformule aan voldoet. In onze adviespraktijk krijgen we geregeld het verzoek om een bestaande franchiseformule eens grondig door te lichten. We toetsen de formule hierbij op de belangrijkste kenmerken die een franchiseformule tot een succes maken. In de eerste fase van een franchiseformule hoeft nog niet alles op en top…

read more
5 tips voor een succesvol werving- en selectieproces

5 tips voor een succesvol werving- en selectieproces

1024 702 Franchise Connect

5 tips voor een succesvol werving- en selectieproces. Met ons bedrijf Franchise Connect helpen we franchiseformules bij de inrichting van hun werving- en selectieproces en de uitvoering van de werving– en selectiewerkzaamheden. Twee hulpvragen van formules komen hierbij vaak terug: Help! We weten niet hoe we het aan moeten pakken. Help! Hoe komen we aan…

read more
Dit zijn de meest voorkomende wijzigingen binnen een franchiseformule

Dit zijn de meest voorkomende wijzigingen binnen een franchiseformule

1024 769 Franchise Connect

Dit zijn de meest voorkomende wijzigingen binnen een franchiseformule. De wereld om ons heen verandert continu. En snel ook! Game changers als technologische ontwikkeling, online marketing, internet of things, wet- en regelgeving, big data etc. zijn bepalend voor uw business in de toekomst. Een franchiseformule moet net als elk bedrijf anticiperen op deze veranderingen om…

read more
Clichés in franchise

Veelgebruikte clichés in franchise!

1024 683 Franchise Connect

Veelgebruikte clichés in franchise! Een cliché is een veelgebruikte uitdrukking die doordat hij zo vaak wordt gebruikt, zijn kracht verliest. In ons taalgebruik kunnen we er wat van. “Dat had je nou niet hoeven doen”, als je een cadeautje krijgt bijvoorbeeld. Of deze: “kon je het een beetje vinden?”, voor iemand die voor het eerst…

read more
Competenties en denkstijlen franchisenemer

Dit zijn de belangrijkste competenties en denkstijlen van de startende franchisenemer

1024 683 Franchise Connect

Dit zijn de belangrijkste competenties en denkstijlen van een startende franchisenemer. Vandaag de dag leven we in een maatschappij die meer en meer wordt bepaald door ondernemers en hun ondernemerschap. Zij creëren werkgelegenheid, zijn innovatief, brengen nieuwe producten op de markt en vervullen voorbeeldfuncties voor hun omgeving. Wat maakt iemand nu een ondernemer? De vraag…

read more
franchiseformule naar het buitenland

Met uw franchiseformule naar het buitenland. Wat komt daarbij kijken?

1024 683 Franchise Connect

Met uw franchiseformule naar het buitenland? Wat komt daarbij kijken? In Nederland zijn relatief veel franchiseformules actief. Circa 90% van de in Nederland geregistreerde franchiseformules zijn van Nederlandse afkomst. Dit betekent dat de resterende 10% franchiseformules uit het buiteland zijn. Deze verhouding ligt in andere landen vaak anders. In België komen bijvoorbeeld circa 40% van…

read more
franchise en onze naam

Franchise en onze naam Franchise Connect

1024 684 Franchise Connect

Franchise en onze naam Franchise Connect, what’s in a name? Franchise is een gevleugeld begrip. De ontstaansgeschiedenis van het huidige franchisemodel gaat terug naar Isaac Singer met zijn naaimachines. Maar niemand denkt nog aan Isaac Singer. De term franchise is de bedenker “ontvlogen” en is ook een eigen leven gaan leiden. Maar franchise is niet…

read more
zelfstandig ondernemerschap

Beoordeling zelfstandig ondernemerschap franchise

1024 683 Franchise Connect

Beoordeling zelfstandig ondernemerschap franchise. Als het zelfstandig ondernemerschap van franchisenemers wordt betwist door belastingdienst, UWV of de rechtbank, kan er sprake zijn van een zogenaamde fictieve dienstbetrekking. Hierbij is er tussen de franchisegever en de franchisenemer als het ware een verkapte werkgevers-werknemersrelatie ontstaan. De franchisenemer wordt fiscaal niet gezien als ondernemer, maar als werknemer van de…

read more
  • 1
  • 2